Saint-Julien-Montdenis spojil v zájmu akcí síly s místními aktéry

FVE v horách ve městě Saint-Julien Montdenis (c) SOREA

FVE v horách ve městě Saint-Julien Montdenis (c) SOREA

Publikoval(-a) Yannick Régnier dne 25.09.2013

V 90. letech Marc Tournabien chvíli přemýšlel o energetické autonomii. Když byl v roce 2008 zvolen starostou Saint-Julien-Montdenis, převedl svou vůli do reality díky několika projektům obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

Lyžařská střediska v horských oblastech jsou místem kulturního šoku mezi místními obyvateli a městskými „extrémními liberalisty“. Tento kulturní šok přináší (i) pozitiva: místní lidé považují nové technologie za zcela normální a obvyklé. Marc Tournabien je nadšeným propagátorem zavádění vysokorychlostního optického vlákna s cílem oživit místní ekonomiku a cestovní ruch.

UŽ PO NĚKOLIKA LETECH MÍSTNÍ DODÁVKA ELEKTŘINY POKRÝVÁ POTŘEBY

V posledních letech byla instalována vodní elektrárna o výkonu 2 MW a několik středních fotovoltaických zdrojů. Místní produkce elektřiny přesahuje 150 % celkové potřeby obce. Díky těmto nejnovějším zařízením je celé zdejší společenství měst Coeur de Maurienne zásobováno zelenou elektřinou. Nyní se řeší nová výzva: obchodování při distribuci místní elektřiny. Probíhají dva projekty: chytré měření v kombinaci s řízením zátěže a decentralizované ukládání proudu do baterií včleněných do FV jednotek.

VÝBORNÝ ÚZEMNÍ PARTNER

Jak to, že se věci v této horské vesničce dějí tak rychle na základě počátečního politického závazku? Jen proto, že všechny potřebné kompetence měla k dispozici místní veřejně-soukromá společnost SOREA. Byla vytvořena v roce 2007 shromážděním stávajících malých organizací komunálních služeb, mimo jiné za účelem rozvoje vodních elektráren a solárních projektů. Starosta Saint-Julien-Montdenis je členem jejího představenstva, ředitelství sídlí přímo v obci v inteligentní budově v pasivním standardu.
Obecně platí, že k obnovitelným zdrojům jsou zde obyvatelé velmi přátelští: mnoho z nich má nainstalovány solární panely a využívá kotle na dřevo.

A NYNÍ ZAPOJME CELÉ ÚZEMÍ!

Saint-Julien-Montdenis spolu se Saint-Jean-de-Maurienne ukazují energetickou cestu ostatním v okolí. Celá Coeur de Maurienne dosud nevytvořila svou strategii v oblasti energetiky. Kéž by byl příklad Saint-Julien-Montdenis hnací silou pro celé území na cestě k plné energetické autonomii v budoucnosti!