Fotovoltaická energie ve venkovských oblastech Rumunska

Fotovoltaická energie ve venkovských oblastech Rumunska
Publikoval(-a) Liliana Topliceanu dne 16.03.2015

Venkovské komunity, ležící v horských oblastech či na polích dobře orientovaných ke slunci, mohou využít tento obnovitelný zdroj energie (OZE) ve svůj prospěch.

Musíme připustit, že během posledních let vznikla v Rumunsku fotovoltaická pole, která dodávají elektřinu do národní distribuční sítě, a sousední obce, jejichž pozemky byly k tomuto účelu odkoupeny či pronajaty, z toho nemají žádný užitek.

Výměny zkušeností mezi místními úřady a studijní cesty do jiných zemí, které jsou vyspělejší z hlediska využívání energie z OZE, přispěly ke změně vize a proniknutí inovativních myšlenek do méně privilegovaných venkovských oblastí.

Projekt Komunity pro zelenou energii umožnil zpracování SEAPu pro vybranou oblast, převádění myšlenek z tohoto plánu do akcí a nastavení dalších kroků ke skutečnému dosažení cílů.

Tři obce ze skupiny "Kraj Bacau pro Pakt starostů a primátorů" (Bacau County for COM) se zavázaly k vybudování malých fotovoltaických systémů pro pouliční osvětlení. Proč menší projekty? Ze dvou dobře určených důvodů:

- je jednodušší získat financování pro projekty s nižšími náklady. Existuje mnoho obcí, které mají neustále pod zámkem (už schválené) velké projekty, protože pro ně nemohly najít financování. Jedním z těchto příkladů je město Slanic Moldova.

- za účelem testování skutečného fungování takového systému v místních podmínkách, nákladů na jeho účinnost a nezbytnou údržbu, jeho spolehlivosti za povětrnostních podmínek specifických pro danou oblast. Samozřejmě, že studie proveditelnosti potvrdily tato fakta, ale skutečnost může být někdy odlišná.

Další nezanedbatelnou motivací je stimulace vlastníků a malých místních investorů k používání takových systémů, které by po amortizaci investice měl zajistit snížení nákladů na elektřinu.

Specialisté říkají, že je žádoucí využívat fotovoltaické systémy v neelektrifikovaných oblastech, izolovaných domech, nebo společenstvích, která nejsou připojena k elektrické síti. Problémem však jsou náklady a kompetence místních úřadů, neboť v takových situacích musí výdaje pokrýt soukromí vlastníci, s případnou podporou z některého programu (např. Green House).

Tři komunity, které se rozhodly zahájit takový projekt jsou: Odobeşti, Horgeşti a Ungureni. Projekt byl vypracován místními obecními úřady ve spolupráci s odborníky v oboru.

Při hledání dostupných zdrojů financování byl jako nejspolehlivější zdroj označen Národní program pro rozvoj venkova prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Celková hodnota těchto programů je 147 278 EUR, z toho 117 516 EUR jsou nevratné prostředky. Smlouvy o financování byly podepsány v září 2014.