Společně jde všechno snáz - první maďarský společný SEAP vznikl ve spolupráci 16 obcí

Společně jde všechno snáz

Solární panely na střeše restaurace, Vásárosdombó, Maďarsko

Publikoval(-a) Lilla Csanaky dne 26.03.2015

Hlavním cílem projektu "Komunity pro zelenou energii bylo zpracování SEAPu (Akčního plánu pro udržitelnou energii) společného pro více venkovských obcí v každé účastnické zemi.

Založení energetické skupiny Mecsek

Malé maďarské obce mají obrovské problémy způsobené neefektivní činností lokálních úřadů a nedostatkem vědomostí v oblasti udržitelné energie. Místní samosprávy obvykle nemají žádné energetické vize nebo cíle rozvoje. Ve spolupráci 16 malých jihomaďarských obcí[1], jejichž cílem je zahájit energetickou přeměnu zvýšením energetické effektivnosti, využíváním obnovitelných zdrojů energie (OZE), vzděláváním a předáváním vědomostí, vznikla energetická skupina Mecsek. Všechny municipality přistoupily v roce 2013 k Paktu starostů a primátorů, aby posílily své směřování k udržitelnější energetické spotřebě.

Snížení emisí CO2 o 20% do roku 2020

Obce musí zpracovat SEAP do jednoho roku od přistoupení k Paktu. Našich 16 obcí se rozhodlo zpracovat společný dokument a stanovit si společný cíl snížení emisí CO2 o 20% do roku 2020 ve srovnání s rokem 2011. Obce s několika stovkami obyvatel většinou nemají finanční a lidský potenciál k dosažení takového cíle vlastními silami, ale společně mohou sdílet náklady na energetického poradce, projektového manažera atd. Společný přístup podporuje každý místní úřad v realizaci nejnutnějších či nejdůležitější místních opatření, zatímco jiné úřady s většími finančními zdroji mohou připravovat větší investiční akce.

SEAP obsahuje např. tyto akce:

  • bioplynovou stanici vedle závodu na zpracování masa v Alsómocsolád,
  • dva společné větrné parky (2x 500 kW),
  • identifikaci budov s největší energetickou spotřebou pomocí energetického auditu,
  • průběné energetické poradenství pro obyvatele.

První kroky k dosažení cílů již byly učiněny

V rámci projektu 100% RES Communities se starostové a technický personál obcí zúčastnili již několika workshopů, energetických školení a studijních cest do Skotska. Společné diskuze ukázaly, že většina obcí má stejné problémy a jedna druhé může nabídnout pomoc nebo radu. Mohlo by být pro ně užitečné, postavit se společně ke svým zájmům (např. proti dodavatelům elektřiny).

Nejdůležitějším krokem byla v roce 2014 úspěšná veřejná nabídka za téměř 167.000 EUR. Každá obec obdržela z podpory přiměřený podíl, takže menší zlepšení byla provedena během několika měsíců po zpracování SEAPu. Opatření zahrnují instalaci FVE (18.56 kW) a solárně termických kolektorů (9.24 m2) a modernizaci veřejných budov: zateplení (375 m2) a výměnu 117 oken, jakož i modernizaci vytápěcího systému (35 kW kotel na biomasu). Díky tomuto projektu vzrostla výroba elektřiny z OZE o 113 MWh/rok a spotřeba se snížila o 61 MWh, což představuje snížení emisí CO2 o 38.5 tun za rok.

Magyarhertelend

Nová okna na radnici v Magyarhertelend, Maďarsko

Úspěšný tendr ukázal starostům výhody společných projektů na poli energetické efektivnosti a OZE. Projekty realizované na veřejných budovách jsou dobrým příkladem pro obyvatele a mohou rozšířit jejich energetické investice.

[1] Alsómocsolád, Bikal, Egyházaskozár, Gödre, Hosszúhetény, Kárász, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Meződ, Mindszentgodisa, Sásd, Szászvár and Vásárosdombó