Rodí se boj o 50 %?

Kněžice pravidelně soutěží o titul Vesnice roku
Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 16.10.2013

A máme to tu! Klíčový moment, k němuž nutně dochází ve chvíli, kdy vstupují do finále výpočty přínosů konkrétních energetických opatření, jež se plánují v SEAPu, nastává i v našem projektu v MAS Mezilesí. Jde totiž o to, JAKÉ a KDE investice zvolit, či ještě jasněji řečeno: k JAKÝM akcím se zavázat…

V čem se starostové většiny z pěti zdejších obcí shodují nejvíc, to je potřeba náhrady starého veřejného osvětlení za moderní úsporné. Nějaká procenta snížení emisí to jistě přinese. Druhým, starosty nejvíce uvažovaným opatřením, je pokročit v zateplování domů, obecních i rodinných. Tým energetiků však je zde, zdá se, co do efektu v podobě snížení emisí CO2 méně optimistický. Pravda, na zateplování jsou sice dotace z programu Nová zelená úsporám, avšak poradci upozorňují na nejedno úskalí u venkovských staveb. Vysvětlí je prý hlouběji občanům na účastnickém fóru, které je plánováno už za 14 dní - na 31. října!

Více se přimlouvají za ráznější náhradu starých kamen na uhlí moderními úspornými topidly. Jednak zákonná lhůta tlačí, takže se ekologicky hříšných zdrojů stejně lidé budou muset do pár let zbavit, jednak se ve středočeském kraji dá čekat, že na první nedlouhou epizodu v udělování tzv. kotlíkových dotací právě na tento účel brzy naváže druhá dotační vlna.

A první výpočty i odhady procentního snížení emisí do projektem předepsaného roku 2020 jsou výmluvné. Spočteno už je, že od výchozího roku 2005 do roku 2012, který byl zvolen jako průřezově kontrolní, se díky kněžičké bioplynce s kogenerací a dalším úsporám snížily emise CO2 pro naši pětici obcí o 37 %! Když by se do roku 2020 lokalita dokázala - vedle dokončené modernizace osvětlení - zbavit topení uhlím zcela, pokles těchto emisí by se dle prvních odhadů vyšplhal i nad 50 %. Vnucuje se tak, poprvé od počátku projektu, skoro věštecká otázka: bude výsledný efekt za sedm let někde mezi těmito dvěma čísly, nebo se dík zateplování a další energetické modernizaci přes onu lákavou padesátku přehoupne?

Právě o reálné nastavení plánů i parametrů se nyní v Mezilesí začíná hrát!

Autor: Karel Merhaut