SEAP MAS Mezilesí: ohlédnutí první

OÚ Chotěšice

Obecní úřad Chotěšice po komplexní rekonstrukci

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 17.12.2014

Projekt Komunity pro zelenou energii vytvořením joint-SEAPu, jakkoli je to jeho klíčový výstup, neskončil. V rámci kontroly toho, jak se stanovená opatření začínají plnit, počítá rozvrh také s doložením kroků, které se již zdařilo uskutečnit. Start plnění v Česku poněkud ovlivnily komunální volby, kdy měla vedení obcí dost starostí s nimi  a poté s přeměnou personálního složení svých zastupitelstev. Až když se jejich nová složení ustálila a noví členové se blíže seznámili s úkoly SEAPu, nazrál čas na první letmou rekapitulaci uskutečněných kroků.

My jsme ji formou operativního technického mítinku podnikli v samém závěru roku 2014 (15. prosince), abychom s obcemi zrekapitulovali, co se při naplňování kroků SEAPu zdařilo za uplynulý rok:

V obci Záhornice byl v rámci postupné renovace veřejného osvětlení vyměněn jeden starý zdroj za dvě úsporné LED lampy a osazen jimi i jeden nový. U dvou rodinných domů došlo k zateplení a výměně oken za okna s vyšším energetickým standardem – ta byla osazena i u dalších dvou domů, v místní škole a v obecním bytovém domě, kde v rámci plánu jeho zateplení byla izolací zatím osazena první stěna.

Chotěšice pro modernizaci veřejného osvětlení zatím stihly jen zadat projekt expertní firmě, z něhož má být teprve jasno, jakými svítidly stará nahradit. V bytovém domě byl jeden nevyhovující kotel nahrazen ekologičtějším s nižsími emisemi. Tepelně byly izolovány dva bytové domy, byť zatím jen ze dvou stran. Celý objekt si zateplili občané dvou domků. Kompletně byl při renovaci zateplen, včetně střechy, obecní úřad. Budova tak získala energetický štítek, vydaný firmou Essen (z protokolu plyne, že cíl snížit spotřebu energie o 125 GJ a emise o 40,69 t za rok byl naplněn už po jedné topné sezóně na 110 %). Obdobnou renovaci tu plánují pro dvě obecní budovy speciální školy pro mládež a hasičské zbrojnice.

Chroustově osvětlení nevyměňují, neboť před rokem a dvěma ho osadili sodíkovými výbojkami, které zatím vyhovují. Ve vsi bylo ale sedm stávajících kotlů modernizováno doplněním o sety s podavači paliva, vždy za cca 20 000 Kč. Občané tak sledují hlavně jeho úsporu a úsporu financí oproti pořízení nového kotle a zatím jim nevadí, že tato modernizace neumožňuje certifikaci zdroje na požadovanou 3. emisní třídu, předepsanou pro příští roky novým zákonem o ochraně ovzduší. Ve dvou rodinných domech vyměnili stará okna za úspornější s dvojskly. I poté, co zde došlo k dílčí obměně zastupitelstva po volbách, se i pozměněné vedení staví kladně k diskutované možnosti vyčlenit z rozpočtu obce bezúročnou půjčku pro cca tři až pět občanů, kteří se rozhodnou pořídit si kotel vyhovující 3. emisní třídě – obecní injekce by tak každému občanovi měla přinést 16 až 20 000 Kč a být startérem zájmu i pro následovníky. Před zastupiteli je tak úkol dořešit tuto formu administrativně a smluvně.

V největší projektové obci Sloveč, jediné, kde mají po volbách nového starostu (Viktora Rodywirju), získali v jeho osobě příznivce energeticky úsporných moderních řešení. Na rodinném domě v místní části Kamilov si nechal (dokonce po proměření tepelných ztrát domu pomocí termovize!) osadit prvních 36 m2stěny minerální vatou o tloušťce 20 (!) cm a zateplil i podlahy domu. Jeho dům tak začíná sloužit k inspiraci sousedům, uvyklým zatím (v kraji obvyklé) izolaci o tloušťce 5, max. 10 cm. Ve dvou RD byly kotle vyměněny za ekologičtější, ve třech byla vyměněna okna, čtyři byly zatepleny. Okna byla vyměněna i v hasičské zbrojnici a objektu TJ Sokol. 

Kněžicích, vytápěných místní bioplynkou, logicky radnice eviduje výměny kotlů jen v připojených osadách Dubečno a Osek, kam vytápění energií biomasy nedosahuje. V každé z nich byly nízkoemisními zdoji nahrazeny dva staré topné systémy. V Dubečnu byly také čtyři domy osazeny úspornými okny, ta se objevila i na více než deseti dalších v Kněžicích. V nich byly také zatepleny tři domy, tepelný kabát dostal i bytový dům v osadě Osek a částečně i jeden domek v Dubečnu.

Nad rámec SEAPu přistoupila kněžická radnice i k prvním reálným krokům dlouho promýšlené lokální distribuční sítě elektřiny  – využili tu výkopových prací a položili prvních 70 m kabelů budoucích vlastních rozvodů! Připravují už i žádost o dotaci z fondů EU. Zdejší chytrá síť (smart grids) by měla být kombinována se solárními moduly (partnerem záměru tu je spol. Nanoenergies, obchodující v ČR s energií z OZE). Spolupráce obcí MAS Mezilesí mj. nově zrodila promýšlenou ideu společného zařízení na zpracování komunálního odpadu pyrolýzou, které by produkovalo i elektřinu a teplo…

Shrnuto: první "inventurní" ohlédnutí za plněním úkolů SEAPu lze shrnout prostě – různé plánované kroky se sice uskutečňují, avšak určitě ne tempem a v množství, které by projektovanému trendu odpovídaly. Lze jen věřit, že nově zvolené týmy radnic postupně v úsilí organizačním a ve vztahu k občanům i agitačním přidají…

Autor: Karel Merhaut

Foto: Chotěšice