Vyhlížení pramenů…

Vyhlížení pramenů…
Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 15.10.2013

Při častějším pobytu na obecních úřadech pětice obcí MAS Mezilesí, zapojených do projektu Komunity pro zelenou energii (KOZE), si člověk málem připadá jako na vyhlídce! Tak intenzivně se tu totiž rozhlížejí po …jakémkoliv prameni. 

Ano prameni, byť jsme v regionu spíše s rybníky. Nejde však o vyhlížení životadárných bystřin, nýbrž o prameny zcela prozaické - totiž prameny jakýchkoliv toků finančních. Takových, kterých bude třeba ke splnění energetických opatření naplánovaných vznikajícím společným SEAPem zdejších obcí.

Pravda, mají tu vřelý vztah se spřátelenou firmou, slibující již delší čas finanční pomoc projektu a zejména skutečné (nejen výpočtové) energetické nezávislosti Kněžic (např. při uskutečnění snu o vlastní lokální síti pro elektřinu). Jde ale spíš o „hudbu budoucnosti“. A tak zatím firma Nanoenergies, obchodující se zelenou elektřinou a odebírající proud právě z kněžičké bioplynky s kogenerací, jen zvažuje zda pomůže zafinancovat alespoň energetickou asistentku či modernizaci obecního webu, aby více probouzel občany k akci.

„Očichávána“ je též poměrně nová idea Svazu měst a obcí, spočívající v podpoře meziobecní spolupráce při zlepšování a zefektivnění veřejných služeb. Projekt sice nenabízí financování investic, ale chce kooperujícím sídlům hradit malé týmy tvořící strategické plány, mezi něž SEAP jistě patří. Míří na obce s rozšířenou působností a sází na to, že s rozvojovými dokumenty na úrovni získají pak obce snáze prostředky pro svůj rozvoj. Zda tu je šance i pro urychlení či širší záběr projektu KOZE v regionu Kněžic, se právě sonduje.

Hlavní pozornost zde ale logicky upírají k nástrojům státu. Jeho ukončený dotační program Zelená úsporám, nastartovaný před pár lety ministrem životního prostředí za Zelené a pak poskytující miliardy na zateplení budov, úsporná okna, kotle na biomasu, solární kolektory, tepelná čerpadla i pár pasivních domů sice má od letoška nástupce v podobě titulu Nová zelená úsporám, ale dosud ho na obecní objekty nelze využít. Je v něm i podstatně méně financí. Obce ale přesto doufaly, že se v další letošní výzvě k podávání žádostí dostane i na energetickou modernizaci jejich nemovitostí. Z dobré zprávy, že ano, radost měly, ze špatné – že to ale nebude letos – už ne. Výzva k podávání žádostí na úsporná energetická opatření v objektech veřejných služeb je v plánu až pro rok 2014. K realizaci investic do zelené energie tak dojde až v roce 2015! Naděje, že se tak některá z uvažovaných opatření v obcích Mezilesí, např. zateplení škol, možná i radnice či hospody, stihnou ještě do konce tohoto projektu na jaře 2015, je tak malá…A tak se v Mezilesí zatím marně rozhlížejí i po nějakém prameni evropském. A zároveň s povzdechem počítají, na co by přece jen někde mohl stačit - byť třeba po etapách - hubený obecní rozpočet…

Autor: Karel Merhaut