Alheim na cestě k udržitelné budoucnosti – odvaha být demokratičtější a obnovitelný

Projektový den: děti z MŠ vaří vejce na solárních kamnech

Projektový den: děti z MŠ vaří vejce na solárních kamnech 

Publikoval(-a) Pia Buschmann dne 26.06.2014

Alheim je venkovská komunita s moderní strukturou ležící v centru německého Pro regionu Mittleres Fuldatal. Deset okrsků s cca 5 300 obyvateli pokrývá 63,85 km² a náleží k administrativnímu okresu Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

V roce 1997 Alheim začal novou perspektivní a na občany orientovanou éru pod heslem "Odvaha být demokratičtější", aby komunita splnila své povinnosti vůči budoucím generacím pomocí udržitelného myšlení, plánování a jednání. Dnes jsou pilíři, které podporují strukturu společnosti: revoluce v sociální oblasti energetické politiky; ekonomické posílení; udržitelné vzdělávání pro mladé i staré; vytváření sítí mezi generacemi a vytvoření regionu ZuBRA pro energetiku, zdravotnictví a vzdělávání [kooperativní úsilí mezi obcemi Bebra, Rotenburg a.d. Fulda a Alheim].

Cíl "získání aritmetických 80% energie spotřebované domácnostmi výrobou z obnovitelných zdrojů energie na území komunity Alheim", který byl ustanoven v energetické strategii z roku 2004, byl již dávno splněn a překročen. Kromě toho má Společenství v úmyslu přijmout opatření, které mu zajistí energetickou soběstačnost, pokud to půjde, do roku 2030.

Tímto způsobem byly uvedeny do pohybu procesy, které jsou jak udržitelné, tak zcela příkladné! V samotné společnosti Kirchner Solar Group bylo vytvořeno více než 150 nových pracovních míst, plus další díky provozu bioplynové stanice BioPower Alheim GbR [občanské sdružení Alheim Biopower]. Kromě těchto pracovních míst velký počet dalších je v regionu chráněn! Co je opravdu zvláštní je, že zařízení na výrobu bioplynu vyrábí nejen elektřinu, ale také dodává tepelnou energii za nízkou cenu prostřednictvím lokálního plánu vytápění podnikům, které se nacházejí v přilehlém obchodním provozu a využívají tak místní ekonomickou výhodu.

Aby se zabránilo dalšímu nekontrolovatelnému rozvoji výstavby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, některé z nich byly postaveny na znečištěných skládkách tak, aby bylo možné budoucí zemědělské využití půdy (příklad: Sonnenei Solar Park, kde si nosnice užívají volného prostoru pod solárními plachtami a produkují bio vejce).

Energiegewinnung und Landwirtschaft_web

My v Alheimu jsme ukázali, že je možné najít odpovědi na naléhavé otázky moderní doby a čelit demografickým změnám ve strukturálně slabé venkovské oblasti prostřednictvím revoluce v oblasti sociální energetické politiky. 

Ekonomické posílení je současně možné také tím, že vede komunitu novým směrem k výrobě obnovitelné energie na místě s vysokou mírou účasti občanů, a tím vytváří Energetický a Vzdělávací region. Kromě toho obec, a následně celý region, mohou být podstatně posíleny prostřednictvím specifických procesů udržitelného vzdělávání mladých i starých (dle UN Deade), v podstatě uchvacujícím novým směrem.

S ohledem na tyto nové poznatky vzniklo mezikomunální sdružení ZuBRA, jehož prostřednictvím jsou realizovány procesy síťově provázané napříč regionem. V současnosti jsou komunity sdružené v ZuBRA zaneprázdněny vytvářením Hlavního plánu pro energetiku a implementací Vzdělávacího plánu, který je založen na procesu UN Decade’s QuaSi BNE. Dalším pojítkem regionu je Verein Pro Region Mittleres Fuldatal e.V. [registrované společenství Pro Regionu Central Fulda Valley], jakož i nedávno vytvořená administrativní unie "Alheimer", která reguluje vnitřní komunální spolupráci v různých sférách společenství Alheim a Rotenburg an der Fulda.