Města, obce a regiony celého světa se zavazují ke 100% OZE

Pauzy během 1. kongresového dne využívali účastnící k občerstvení i diskuzím.

Pauzy během 1. kongresového dne využívali účastnící k občerstvení i diskuzím.

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 12.11.2014

- přebírají tak vůdčí roli v energetické přeměně

Co mají společného Šentrupert ve Slovinsku, okres Steinfurt v Německu, Fukušima v Japonsku a East Hampton v USA? Šanci, jak to zjistit, dává právě nyní (11.-12. listopadu) v německém Kasselu největší světový kongres regionů směřujících k pokrývání energetických potřeb ze 100% obnovitelnými zdroji (tzv. 100% OZE regiony). Představuje různé strategie, jak oné úrovně 100% dosáhnout. Mnoho států, regionů a obcí ukazuje, že je to technicky a finančně reálné. A také, že tato cesta může přinést mnohé výhody občanům, podnikům, místním hospodářstvím, vládám i životnímu prostředí.

Sílí politický dialog 

Kongres, pořádaný společností deENet e.V. a aliancí dalších německých organizací z oblasti OZE, přivádí „k jednomu stolu“ místní vlády, vedoucí komunity a odborníky ke sdílení znalostí a zkušeností se 100% OZE již popáté. "Tak zdánlivě rozptýlené místní akce umocňujeme a dáváme společnému směřování politickou váhu. Je skvělé vidět rostoucí mezinárodní zájem o toto téma," říká Dr. Peter Moser, deENet (Competence Network Distributed Energy Technologies). "Když jsme začínali před pěti lety, měli jsme jen německé účastníky. V letošním roce máme delegace z 10 evropských zemí, ale i z Japonska a USA."

Hans-Josef Fell, velvyslanec světové organizace Global 100% RE dodává: "Pohled na hnutí 100% OZE, sílící po celém světě, je velmi povzbuzující. Díky propojování průkopníků této cesty a poskytování platformy pro strategii i osobní angažovanost roste důležitost těchto dialogů."

Evropská společenství míří k 100% OZE 

Jedním z klíčových nástrojů ke zviditelnění obcí a regionů je evropský štítek 100% OZE společenství. Identifikuje obce a regiony, sledující politickou vizi a cíle pro dosažení 100% dodávek z obnovitelné energie na základě pevných strategií a opatření. Být součástí tohoto hnutí v Evropě znamená napomáhat propojování místních akcí a dávat jim větší dynamiku.

Mezi první kandidáty, kteří na kongresu v Kasselu obdrží štítek patří 19 regionů či obcí z Německa (oblast Steinfurt, Rhein-Hunsrück-Kreis, oblast Osnabrück, Region Trier, Rietberg, Bad Hersfeld, Wangen im Allgäu, Saerbeck, Alheim, Wildpoldsried, Flecken Steyerberg) jakož i Waldviertler Kernland z Rakouska, Le Mené a Beaujolais Vert z Francie, Kněžice z České republiky, Šentrupert ze Slovinska, La Wallonie Picarde z Belgie, Dobbiaco/Toblach z Itálie a Dumfries a Galloway ze Skotska. 

Všechny tyto obce, města a regiony vědí , že srdcem každé úspěšné 100% OZE strategie musí být energetický systém opřený o účast více subjektů. Yannick Régnier z francouzské organizace CLER zdůrazňuje: "Úspěch energetického přechodu závisí zejména na účasti občanů obcí a měst!"

"Když slyším všechny skvělé příklady z celé Evropy, napadá mě, že vlády musí implementovat všeobecné politické rámce, které umožní vyvinout nové obchodní modely s vysokou mírou občanské angažovanosti," řekl pan Yaemon z Aizu Power v Japonsku, mocné společenské iniciativy vzniklé na základě událostí ve Fukushimě. A Gordian Raacke z East Hampton v USA dodává: "Inspiruje mě fakt, že právní rámce z celého světa prokazují, že můžeme budovat pozitivní synergie napříč regiony a vytvářet další impulsy k přístupu široké škály zúčastněných stran na trh."

Od osvědčených postupů k nejlepší strategii 

Ačkoli je inspirací, přichází ale posun směrem ke 100% OZE stále příliš pomalu. Tvůrci strategií musínavazovat na opatření, která nejsou zdaleka úměrná naléhavosti jednat, a to zejména s přihlédnutím ke změnám klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti, nedostatku zdrojů a chudobě. Osvědčené postupy je třeba přenášet do co nejlepších strategií na národní úrovni. Přední vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) nedávno řekli světovým vůdcům, že musíme dostat emise na nulu, abychom nechali planetu obyvatelnou současníkům i budoucí generaci. Na kongresu v Kasselu ukazují místní aktéři z celého světa, jak toho dosáhnout. Právě na těchto úspěších lze stavět snahy posunout se ke 100% OZE i v celosvětovém měřítku.

Chcete-li se o příkladech osvědčených postupů 100% OZE dozvědět více, stáhněte si po kongresu prezentace zde. Prozkoumejte příklady z celého světa na světové mapě 100% OEa zjistěte více o přístupech evropských regionů na mapě 100% OZE společenství.

Autor, foto: Anna Leidreiter, deENet

Editace: Karel Merhaut