Mítink prozradil: neznáme plány občanů!

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 21.11.2013

Nastal čas ujasnit co nejvíce „noty“, podle kterých se bude hrát! Takové, podle kterých je nutno v našem projektu Komunity pro zelenou energii nastavit pro zúčastněné obce z MAS Mezilesí klíčový parametr společného Akčního plánu udržitelné energetiky.

To bylo cílem třetího technického mítinku, na kterém se sešla desítka zástupců projektu, jeho energetických poradců ze společnosti Porsenna a zúčastněných obcí 31. října v Tuchomi na Nymbursku. Ve zdejší roubence, známé stylovou restaurací ekofarmy Košík, se při pracovním obědě a následné debatě se starosty pokoušeli energetici získat upřesnění svého zadání od zástupců obcí. Poté, co Porsenna dokončila a na místě stručně představila výsledek základní emisní inventury, vztažené ke stanovenému výchozímu roku 2005, a dopočetla pro představu i stav snížení emisí k průřezovému roku 2012, potřeboval energetický tým jasnější zadání pro finalizaci výpočtů „joint SEAPu“ podle toho, na jakou sumu investic a opatření si obce se svými občany do roku 2020 troufají.

Debata skončila ujasněním termínu, do kdy je tohoto upřesnění třeba, má-li být akční plán hotov v lednu 2014 – tím termínem je konec roku 2013. Na čem se však zastavila, to byla neschopnost starostů uvést byť alespoň odhad toho, nakolik ve které obci občané budou do roku 2020 zateplovat domy či vyměňovat staré kotle na tuhá paliva za účinnější a úspornější nové. Tyto dvě oblasti totiž dle energetiků skrývají největší potenciál pro snížení emisí. Ve většině obcí plánovaná modernizace veřejného osvětlení využitím LED-diod totiž podle výpočtů v součtu nepředstavuje ani jednoprocentní pokles emisí.

Z technického mítinku tak vyplynula především potřeba doplňkové informace získané urychleným provedením dotazníkového šetření mezi občany. Právě záměrem tento operativní krok navrhnout a prodiskutovat při odpoledním účastnickém fóru s veřejností v Kněžicích, pojatém jako poradenský energetický den, byl technický mítink završen a bylo možno se vydat na fórum s občany…

Autor: Karel Merhaut