Příbuzná liga ve Zlíně ukazuje školákům: tak se po změnách klimatu bude žít v r. 2040 !

Vlivy CO2 a OZE na změny klimatu školáci ve Zlíně nejen zkoumají, ale i prezentují svému okolí. I když se tedy před časem snahy českého týmu KOZE o spolupráci s místními subjekty na tvorbě SEAPů na Zlínsku nenaplnily, myšlenky snižování zátěže CO2 a rozvoje OZE tu dále svým životem žijí...

Vlivy CO2 a OZE na změny klimatu školáci ve Zlíně nejen zkoumají, ale i prezentují svému okolí. I když se tedy před časem snahy českého týmu KOZE o spolupráci s místními subjekty na tvorbě SEAPů na Zlínsku nenaplnily, myšlenky snižování zátěže CO2 a rozvoje OZE tu dále svým životem žijí...

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 06.11.2014

Již pátý ročník soutěže zvané Zlínská liga CO2 odstartovali počátkem listopadu v nejvýchodnější metropoli naší republiky. A jelikož je tato akce v krajském městě Zlín nepříliš vzdáleně příbuznou naší nedávné české, ale i současné Evropské ligy OZE, stojí za to, seznámit s ní jak čtenáře tohoto webu, tak i příznivce a účastníky našeho projektu Komunity pro zelenou energii…

Zlínská liga CO2 poběží až do května 2015 a má čtyři kola s tématicky různým zadáním (voda, energie a bydlení, jídlo, doprava). Vyhlašuje jí Centrum Veronica Hostětín pro žáky 2. stupně základních škol a střední školy. Neotřelou formou má „dorostu“ i veřejnosti nabízet a přiblížit informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v ČR.

Poutavými soutěžními úkoly a přímými prožitky si žáci a studenti „sáhnou“ na změny naší krajiny i společnosti, které lze čekat vlivem měnícího se klimatu. Lépe si uvědomí jaké asi budou a jak se na ně lze připravit. Prožijí, jaké by to bylo, kdyby v jejich bydlišti chyběla voda tak, jako je tomu dnes už třeba v Barceloně, zjistí, že lze vyjít i s menším množstvím energie při bydlení než dosud, a jak čelit vlnám veder, jaké už Evropa zažila v roce 2003. Vyzkouší si, zda se obejdeme bez potravin přivezených z druhého konce světa či že lze vyměnit auta za své nohy. Vše budou soutěžící zkoumat ve škole i doma.

Chybět při tom nebude měření, počítání, dotazování v okolí, sdílení zjištěného ani vymýšlení a vlastní tvorba. Prostřednictvím projektového vyučování zpracují účastníci i aktuální téma, dotknou se tajů environmentální i mediální výchovy, to vše s návazností na praktický život a se snahou pomoci mládeži rozvíjet potřebné kompetence.

Klíčová zjištění, která na mladé čekají, lze telegraficky přiblížit např. takto: V zimě bude místo sněhu více deště a klesnou tedy zásoby vláhy pro vegetační období... Méně srážek v létě s vyššími teplotami a tedy větším výparem zvýší sucha ohrožující zemědělství, lesnictví, zásobování vodou i její čistotu… „Očekávají se větší extrémy – sucha, povodně a záplavy, vichřice, vedra…- to se neblaze podepíše na zdraví lidí, stabilitě ekosystémů, škodách na majetku,.“ říká o důsledcích klimatické změny jedna z organizátorek soutěže Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica. A dodává: „Přesto máme štěstí, že žijeme v oblasti, která zůstane i přes četná zhoršení dobře obyvatelná. Mnohde jinde čelí problémům s nedostatkem vody nebo s přírodními katastrofami již dnes.“

Soutěž je podpořena grantem z Islandu, Lichenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Dodávat, že může být vhodnou inspirací pro všechna (nejen česká) sídla směřující k rozvoji OZE, jistě není třeba. Úspěch onoho směřování je přece v budoucnu závislý právě na nasazení a znalostech dnešních mladých…

Autor: Karel Merhaut (s využitím TZ Centra Veronica Hostětín)

Foto: archiv Centra Veronica Hostětín