První český joint-SEAP se představí v Lukách!

Luka nad Jihlavou

Luka nad Jihlavou

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 28.05.2014

Na dvě desítky zástupců malých venkovských komunit se již při minulých akcích a prezentacích projektu Komunity pro zelenou energii (KOZE) hlásilo k zájmu o členství v neformálním národním klubu RURENER.

Po vzoru obdobných klubů v jiných zemích má i u nás nabídnout inspirativní zkušenosti z rozvíjení čisté energetiky na bázi OZE a z přístupů těch obcí, pro něž je lákavá cesta k energetické soběstačnosti. Tou jde i pět obcí MAS Mezilesí na Nymbursku včele s již v podstatě soběstačnými Kněžicemi, jimž pomohla k pokrytí jejich potřeb tepelné a k přebytku elektrické energie bioplynová stanice s kogenerací a obecní výtopna biomasu.

Bylo zřejmé, že kvalitativně nový podnět kudy a jak na tuto cestu vykročit nabídne až vytvoření prvního českého společného Akčního plánu udržitelné energie (joint SEAP), který pětici vsí z Mezilesí pomáhal vytvořit právě tým kolem našeho projektu.

Ten okamžik nyní nastal, neboť zmíněný strategický dokument byl již vypracován a na počátku jara předán k verifikaci evropskému Paktu starostů a primátorů. Obce se v něm zavazují snížit emise CO2 do roku 2020 oproti výchozímu roku 2005 o 45 %. Ponejvíce se tak má stát výměnou téměř dvou stovek kotlů na pevná paliva v rodinných domech za efektivní bezemisní na biomasu, zateplením a instalací energeticky úspornějších oken v obecních objektech a modernizací veřejného osvětlení s využitím LED-diod.

Podrobnější rozbor konstrukce, metody zpracování a navržených parametrů úsporných opatření dokončeného SEAPu nabídne tým  projektu KOZE zainteresovaným obcím poprvé zítra v Lukách nad Jihlavou v rámci semináře Škol obnovy venkova, resp. odpoledního bloku věnovaného právě adeptům klubu RURENER. Se zájemci o poučení z „kněžické“ cesty se náš tým chce také zamyslet nad možnostmi a bariérami tvorby takového perspektivního akčního plánu metodami komunitního plánování, které jsou hlavním tématem celého setkání v Lukách. (Bližší info o programu viz zde).

Autor: Karel Merhaut