Bude možné si v Paktu starostů nastavit cíle i za horizont 2020 ?

Bude možné si v Paktu starostů nastavit cíle i za horizont 2020 ?
Publikoval(-a) Frédéric Praillet dne 15.01.2015

Zatímco 22 Valonských municipalit se již připojilo k Paktu starostů a primátorů a zpracovalo svůj Akční plán udržitelné energie (SEAP), v němž se zavázalo snížit emise CO2 o 20% do roku 2020, mnohé další se k tomuto kroku teprve chystají. Můžeme zmínit inciativu tzv. Energeticky pozitivních teritorií jako např. skupiny 16 obcí provincie Lucemburk, podporovaných v jejich akci provinčními technickými službami prostřednictvím dynamického rámce PEPS-Lux, nebo skupinu 10 municipalit oblasti Picardie Valonsko, podporovaných jejich agenturou ekonomického rozvoje IDETA.

2020 je "zítra" !

Jelikož konečný termín 2020 se rychle blíží, mnoho z těchto měst a obcí (plánujících připojení k Paktu) přemýšlí, zda je cíl redukce emisí CO2 o 20% v průběhu pěti let reálný.

Ve skutečnosti jsou jejich akční plány, kromě tradičních opatření, zaměřeny především na mobilizaci zúčastněných stran (zemědělců, občanů, firem, sdružení, atd.) k rozvoji úspor energie a obnovitelných zdrojů energie.

Některé z nich se mohou spolehnout na síť sdružení a společností, které jsou již zapojeny v této oblasti a jsou připraveny podpořit proces přeměny energie, jiné začínají od píky, a proto budou muset vydat spoustu času a zdrojů ke zvýšení povědomí a přesvědčení zájmových stran k jejich účasti.

Kromě toho v mnoha obcích mohou vzniknout četné projekty a být prováděny efektivně pouze za předpokladu, že jsou plánovány na bázi územního přístupu, který se buduje postupně.

Nezapomeňme také, že komunální volby v Belgii v roce 2018 mohou s příchodem nových lidí do obecních samospráv zpomalit některé iniciativy.

Nové evropské cíle !

23. října 2014 přijala Evropská komise balíček čtyř cílů v oblasti klimatu a energie do roku 2030:

• Snížení emisí skleníkových plynů o 40% oproti roku 1990.

• Dosažení minimálně 27% podílu obnovitelné energie užité v EU.

• Dosažení minimálně 27% energetické efektivnosti (což může být přehodnoceno na 30% v roce 2020).

• Dosažení minimálně 10% propojovací kapacity na každý členský stát. Po přehodnocení může být zvýšeno na 15% pro rok 2030.

Je zřejmé, že Pakt by měl být v souladu s těmito cíli a mohl by vše zjednodušit tím, že vyzve své členské obce, aby si stanovily cíl snížit své emise o 40% do roku 2030.

Vize 100% OZE v roce 2050

V nadcházejících týdnech budou municipality a územní koordinátoři Valonska vyzváni Valonským regionem k účasti v belgické síti TEPOS. 100% OZE komunity se zaměřují na cíl snížit maximálně své energetické potřeby díky střízlivosti a energetické efektivnosti, a zbytek pokrýt místními obnovitelnými zdroji ("100% OZE a více").

Proto pozvažují cíle roku 2020 a 2030 za přechodné v rámci jejich celkové strategie energetické přeměny.

Felxibilní prosazování závazků našich komunit !

Za účelem připojení maxima obcí do procesu energetické přeměny prostřednictvím fantastického nástroje, jakým je Pakt, vznikl návrh, aby si obce, které chtějí přistoupit v následujících letech, mohly zvolit časový horizont, pro který budou zpracovávat svoji strategii.

To znamená, že obce, které již zahájily proces energetické přeměny na svém území dle vize 2020, a touží formalizovat svůj závazek prostřednictvím členství v Paktu, dostanou tuto možnost. Zatímco ty, které teprve začínají přemýšlet, mohou klidně vnímat svou strategii v delším, obhajitelném a reálném časovém horizontu jako součást vize 100% OZE.