Z hlasování krajů vzešlo komuniké: přistupme k decentralizované energetické revoluci pozitivně !

Z hlasování krajů vzešlo komuniké: přistupme k decentralizované energetické revoluci pozitivně !
Publikoval(-a) Pia Buschmann dne 20.01.2015

Na světovém kongresu "regionů směřujících k pokrývání energetických potřeb ze 100% obnovitelnými zdroji" v Kasselu bylo představeno komuniké o decentralizované energetické revoluci. Je podporováno národní sítí 100% OE regiony, která vystupuje současně jako německá odnož evropské sítě RURENER. Ti zapojení požadují více kuráže a závazek zemských a státních politiků ke změně ve smyslu decentralizace v rámci energetické strategie. V regionech, které jsou aktivní v energetické politice, žije více než 40 milionů lidí. Komuniké, které vzniklo na základě širokého národního dialogu, je nyní pozvednuto na evropskou úroveň a šířeno spolu se 100% OZE komunitami.

– přejděte rovnou ke komuniké

Komuniké vzešlo z poznatků řady místních sympozií a fór, které proběhly v první polovině roku 2014 pod záštitou německé pobočky sítě RURENER, sítě 100% OE regiony, a také zkušeností z předchozích konferencí 100% OE regionů. Zhuštěným způsobem zachycuje všech sedm názorů a politické požadavky, které z nich vzešly, s ohledem na obnovitelné zdroje energie v německých obcích a regionech. 

10 místních sympozií a fór   
Weimar, Durynsko 12. února
Aller-Leine Valley, Dolní Sasko 19. února
Kassel, Hessensko 4. března
Steinfurt, Severní Porýní-Vestfálsko 5. března
Husum, Šlesvicko-Holštýnsko 20. března
Freiburg, Badensko-Württembersko 2–4. dubna
Frankfurt, Hessensko 9. dubna
Preetz, Šlesvicko-Holštýnsko 13. května
Dessau, Sasko-Anhaltsko 21. května

   

Německá energetická revoluce má velký úspěch a je podporována 90% populace. Stejně jako nezbytný příspěvek k ochraně klimatu a zdrojů na celém světě přináší možnost úspěšného hospodářského rozvoje a trvalých bezpečných dodávek. Vývoj energetické revoluce v Německu je založen na fyzikálních vlastnostech obnovitelných zdrojů energie, využitelných v co největší míře v decentralizovaných systémech.

Regiony, spolu s německou federací a spolkovými zeměmi, přejímají nyní velkou zodpovědnost za provádění energetické revoluce. Chtějí i nadále pokračovat v kampani s velkým závazkem. Regionální aktéři tedy musí být zahrnuti do politické diskuze a rozhodování aktivně a s uznáním, protože hrají významnou roli jako dotčené osoby, tvůrci a realizátoři. Legislativní proces musí také splňovat tento požadavek.

Energetická revoluce není současně možná bez široké podpory obyvatelstva. Je klíčem k udržení prostředí a světa, ve kterém stojí za to žít, toho, který je rozhodným způsobem "tvarován" lidmi na místě. Je to klíč k udržitelnému regionálnímu rozvoji, který umožňuje ekonomický rozvoj, a to zejména v oblastech, které jsou strukturálně slabé. To, co je zapotřebí, je rychlý a konzistentní rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Cílem musí být úplný přechod na obnovitelné energie v sektoru výroby elektřiny, tepla i v dopravě.

Komuniké vzniklo na základě širokého národního dialogu mezi místními aktéry a je podporováno národní sítí 100% OE regiony a jeho stoupenci, tedy komunitami, venkovskými oblastmi, městy, místními veřejnými službami a energetickými společnostmi, jakož i občany, vědci, organizacemi a firmami. K dnešnímu dni zahrnují regiony, které jsou aktivní v energetické politice, stovky německých komunit, venkovských oblastí a měst, v nichž žije více než 40 milionů lidí. Komuniké odráží komplexní zkušenosti šesti celostátních výročních konferencí 100% OE regionů, na kterých proběhlo 160 odborných fór za aktivní účasti 3 000 lidí.

Společně požadují:

  • Regionální a decentralizovaný rozvoj energetické revoluce
  • Posílení a zlepšení integrace komunit
  • Jako hlavní zásadu vytváření regionální hodnoty
  • Zahrnutí sektoru elektřiny, tepla i dopravy
  • Setrvání Německa na pozici místa technologického rozvoje pro energetickou revoluci
  • Rozvoj reionálních energetických trhů
  • Rozvoj kultury pozitivní energetické revoluce

Čtěte plné znění komuniké.