Kroky ke 100% obnovitelné energii na místní úrovni v Evropě

Příručka

Příručka

Publikoval(-a) Isabelle Meiffren dne 31.03.2015

Právě vyšel metodický průvodce nazvaný "Kroky ke 100% obnovitelné energii na místní úrovni v Evropě" ! Je pragmatický, praktický, nabízí základní rady a zpětnou vazbu zezdola ke zpracování a realizaci společných energetických akčních plánů

Příručku v češtině si můžete stáhnout zde

Komunity v čele energetické přeměny

Energetické a klimatické cíle EU pro rok 2030, rozšířené v roce 2014, vyžadují zapojení všech a všude. V dynamickém uspořádání k intenzifikaci venkovských území, jakož i měst, musí hrát hlavní roli komunity. Jako hlavní správci zásob obnovitelných zdrojů jsou předvojem k energetickému přechodu. Jejich silné stránky? Spousta vody a větru (velmi často), samozřejmě slunce, biomasy - zemědělské, lesní, domácí, z přípravy jídel.

S přáním nechat tento obnovitelný kapitál naživu se některé komunity rozhodnou převzít nebo získat kontrolu nad energetickými otázkami, snížit účty za energie své i svých občanů. Přitahovány příležitostí k oživení místní ekonomiky a venkovských obcí (samotných nebo jejich skupin) se častěji chtějí stát 100% obnovitelnými.

Ale jak přejít od záměru k akci tváří v tvář nedostaku znalostí, nebo prostředků, nebo pokud máte pocit, že jste příliš malí na konání ?...

Příručka pro pragmatický a praktický přístup

Proto byl napsán tento průvodce, aby vám pomohl rozvíjet vaši energetickou strategii. Pragmatický, praktický, přináší pohromadě zkušenosti partnerů a komunit zapojených do projektu Komunity pro zelenou energii. Po tři roky tak vyhledávali volení zástupci z venkovských oblastí, někteří zkušení a někteří méně, spolu s odborníky z 10 zemí v Evropě, ty nejlepší organizační, technické a finanční prostředky ke snížení spotřeby a výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Ať už z důvodů administrativních, kulturních či ekonomických rozdílů v rámci Evropské unie, nemají všechna území stejné možnosti. Projekt "Komunity pro zelenou energii" definuje metody, postupy a nástroje, které vám ulehčí práci! V této příručce najdete klíčové kroky pro definování strategie a vytváření vašeho akčního plánu. Proveditelného akčního plánu, sdíleného a prováděného všemi místními aktéry.

Závěrečná poznámka : protože nová řešení byla objevena v rámci sítí, které mohou doplnit postupy a nabídnout fórum, ve kterém mohou být výsledky vyhodnoceny, doporučuje tato příručka připojit se nejprve k těmto profesním sítím, a pak k evropskému Paktu starostů a primátorů.