Druhý studijní maratón proběhl na jedničku!

ertex-solar technik GmbH, Amstetten

ertex-solar technik GmbH, Amstetten

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 10.07.2014

Po první studijní cestě českých účastníků a partnerů projektu KOZE do modelového klimatického regionu Waldviertler Kernland v září 2012 vedla ta letošní druhá (a v projektu poslední) studijní cesta našinců k sousedům o několik desítek kilometrů níže: do Leader-regionu jižní Waldviertel –Nibelungengau a města Amstetten.

Naši partneři nám opět měli co ukazovat. Však také pověst jejich skvěle připravené minulé exkurze spolu se zájmem řady obcí o cestu k energetické soběstačnosti způsobily, že zájemců o exkurzi bylo dvakrát více, než možných míst v ní!

Den první 

Do Rakouska vyrazilo 18 Čechů a Moraváků, mezi nimiž byli vedle členů projektového týmu zástupci radnic a jejich spolupracovníci. Množství poznámek v blocích a podnětů získaných v podkladech i fotodokumentace bylo nakonec tolik, že z nich mnozí budeme čerpat ještě dlouho – mj. i v článcích o jednotlivých projektech či metodách na tomto webu. Zde proto nyní jen zrekapitulujme sled instalací, které naše skupina mohla navštívit.

Začali jsme přednáškou o budoucnosti větrné energetiky v Rakousku, přichystanou v informačním centru a zároveň sídle firmy W.E.B. WindenergieAG v Pfaffenschlagu u Weidhofenu. Zde si měl co zapisovat zejména náš kolega novinář B. Koč, autor publikací, výstav a článků o minulosti i současnosti větrné energetiky u nás.

Pokračování bylo v dokonale modernizovaném vesnickém komplexu Landhotelu Yspertal, který je rovněž zahrnut do zdejšího regionálního projektu „spojenectví s klimatem“. Následovala rovněž dokonale připravená prezentace zdejšího malého i velkého modelového klima-regionu se základním představením projektů naplánovaných k naší návštěvě. Své úkoly plynoucí z dokončeného SEAPu představila i česká strana. Nechyběly ani zvídavé otázky z obou stran do nočních hodin.

Den druhý

Hlavní den návštěvy jsme zahájili prohlídkou Vyšší odborné školy pro životní prostředí a hospodářství v Yspertalu, jediné svého druhu v zemi a oceněné rakouskou cenou za ochranu klimatu za rok 2013.Výklad se týkal unikátní učební náplně, zdejší fotovoltaiky, malé vodní i větrné elektrárny. Zaznamenali jsme i partnerství školy s "příbuznou" naší ve Veselí nad Lužnicí a přítomnost jedné české studentky ve zdejší třídě.

Následovala "výživná" prohlídka elektrárny v Ybbsu/Persenbeugu, čtvrté největší na rakouském Dunaji s výkonem 236 MW, schopné zásobovat elektřinou polovinu domácností Vídně.

V nedalekém hostinci Böhm jsme zaznamenali centrální zásobování teplem z biomasy včetně mikrosítě pro sousední budovy, to vše "krmeno" palivem z energetické plodiny Miscantus, přezdívané u nás "sloní tráva". Nechyběla prohlídka pole s bujným porostem ani skvělý oběd s tématickou debatou.

Zážitkem u nás nevídaným byla poté prohlídka vodní elektrárny Wüster KG v Kemmelbachu. Spolu s fotovoltaikou a kogenerací na biomasu ji totiž má zdejší soukromník zapojenu ve vlastní rozvodné síti, z níž zásobuje 3 000 obyvatel města čistě zelenou energií! V budově staré vodní elektrárny vše doplňuje unikátní technické muzeum majitele.

Tepelné čerpadlo, fotovoltaika i řízené větrání zase byly hlavními energetickými prvky modernizované mateřské školy v Krummnussbaumu, kde nám výklad poskytl přímo náš průvodce Thomas Waldhans, jehož tři dítka zařízením prošla.

Do zápisníků nabitých poznámkami se nám ještě do večera vešla data o fotovoltaikách na obecní čističce, školce, škole i radnici v Pöggstallu. (V čase stého výročí sarajevského atentátu na následníka habsburgského trůnu nás zaujalo i překvapivé zpestření energetického programu cesty - návštěva zámku Artstetten, kde je mj. pochován Ferdinand d´Este se svými nejbližšími!)

Den třetí 

Na závěrečný den si pro nás hostitelé nechali hvězdu své OZE-ligy: město Amstetten, vítěze EU-ligy OZE v roce 2013 v kategorii sídel od 20 do 100 tis. obyv. Pro zelenou energetiku tu je nevšedních podnětů ke studiu opravdu na celý den, a to ze soudku technického i osvětového. Jsou v kostce popsány v brožuře představující loňské vítěze EU ligy i v článku na webu.

Při závěrečném pozdním obědě v prestižním hotelu Schachner v Maria Taferi (s neméně prestižním menu) jsme si při impozantní panoramatické vyhlídce skleněnou stěnou do krajiny dunajského údolí rovněž s nadhledem mohli uvědomit mnohé. Např. to, oč jistě při promyšlené organizaci naší exkurzní výpravy hostitelům šlo: docílit takového portfolia cenných instalací a projektů udržitelné energetiky, jaké je zde, je možné asi opravdu jen za široké regionální (i grantové!) spolupráce všech jeho aktivních složek (zde hned 33 obcí!)…

Což je idea, kterou bude v českých podmínkách současnosti (kde si obvykle každý "valí svou kuličku na kopec sám") nutno ještě nějaký čas opakovat stále dokola!

Autor: Karel Merhaut

Foto: Táňa Dutkevičová