Rozvoj metodiky pro vypracování společného SEAPu venkovských sídel

Potřebujete rady či jinou pomoc k postupu?
Publikoval(-a) Yannick Régnier dne 16.07.2013

Zapojení venkovských sídel do Paktu starostů a primátorů (CoM) je často výsledkem společného závazku těchto obcí a nějaké územní autority, která vystupuje jako koordinátor. Úspěšné příklady takového závazku a jeho plnění již předvedla například území ve Španělsku a Itálii (Valli S.O.L. (Stura, Orba e Leira), Unione dei Comuni NET (Nord Est Torino), atd.). Stejně jako ve Francii communauté de communes du Val d’Ille: communauté se angažovalo jako územní koordinátor a současně jako signatář CoM, zatímco 10 členských měst se společně zavázalo vůči communauté.

Rozvoj a vyhodnocení společných SEAPů

Cílem akce je rozvoj modelového společného SEAPu (Akčního plánu udržitelné energie) ve venkovských sídlech a územích. Na pomoc územím učícím se zpracování společného SEAPu budou vyvíjeny aktivity k budování kapacit a poradenství. Současně ve zkušených územích proběhne zhodnocení a revize jejich SEAPů za účelem jejich vylepšení.

Nakonec bude zpracováno pět společných územních SEAPů (každý by měl pokrýt aspoň 10 venkovských sídel) a pět již existujících SEAPů (každý by měl pokrýt aspoň 10 venkovských sídel) bude vyhodnoceno a vylepšeno. Vše proběhne podle metodiky CoM, nicméně akce má za cíl řešit specifika venkovských území, proto budou sepsány doplňkové pokyny, které by měly usnadnit další závazek této cílové skupiny.

The following territories are involved in project activities together with partners:

Zkušená území Učící se území
Kernland Waldviertel (Rakousko) Province du Luxembourg (Belgie)
Communauté de communes du Val d'Ille (Francie) MAS Mezilesí (Česká republika)
Pays de l'Albigeois et des Bastides (Francie) South Transdanubian region (Maďarsko)
Kooperationsraum Aller-Leine-Tal (Německo) Bacau county (Rumunsko)
Dumfries&Galloway council (Skotsko) Novo mesto (Slovinsko)

 

Implementace dvou akcí ze společných SEAPů

Do dvou let od zpracování SEAPu a v rámci projektu zahájí každé území implementaci minimálně dvou akcí (tyto akce nebudou financovány z rozpočtu IEE projektu). Proejktoví partneři podpoří území při jejich volbě nejrelevantnějších akcí, poskytnou jim technicko inženýrskou podporu a analýzu a vyberou nejlepší finanční nástroj.

Přesnější definice cílů:

  • identifikovat vhodné projekty energetické efektivnosti a využití OZE v souladu s plány rozvoje a se SEAPem;
  • podporovat venkovská sídla při posuzování technického potenciálu klíčových OZE a energeticky úsporných projektů v různých odvětvích hospodářství a jejich priorit tak, aby bylo dosaženo cílů;
  • posoudit proveditelnost možných investic a podporovat venkovské komunity při hodnocení jejich potenciálu snížení emisí CO2;
  • upevnit zájem a podporu venkovských orgánů a dalších relevantních investorů o potenciální investice;
  • zajistit zájem potenciálních investorů pro implementaci a správu OZE a EE systémů na udržitelném základě.