EU ligu OZE hrajeme dle „přifouklých“ pravidel

Příklad karty sídla

Příklad karty sídla

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 08.04.2014

Každá soutěž má mít jasná pravidla. Čím přesnější, tím lepší. Tak jest vžito. A tak se tento názor většinově prosadil i v našem projektu Komunity pro zelenou energii (KOZE). V jeho rámci se dřívější evropská solární a biomasová liga přeměnila na Evropskou ligu OZE, šířeji zahrnující všechny obnovitelné zdroje a příp. i dopravu užívající ekologických pohonů. Toto „nafouknutí“ si tak vyžádalo i „přifouknutí“ pravidel o nové parametry. Jak?

Ano, spolu s dalšími účastníky našeho projektu neopomínáme příležitostně zdůrazňovat, že v případě jmenované ligy jde spíše o soutěž v uvozovkách. Pořadí nejlepších sídel, jakkoliv mluvíme každoročně o šampiónech evropské ligy na stupních vítězů všech kategorií, přec jen není cílem aktivit – je prostředkem, jak lépe mediálně a příp. za pomoci zdravého regionálního či národního ekologického patriotismu zviditelnit, oč tu všem běží: tj. o postupný rozvoj OZE a posilování energetické soběstačnosti obcí vzájemnou inspirací obdobnými komunitními příklady z jiných zemí EU. Právě ono slavnostní vyhlašování vítězů ročníku, vzešlých z finále nominantů jednotlivých zemí, však přece jen nějaký odůvodněný klíč ke srovnávání výsledků vyžadovalo...

S metry čtverečními u teplovodních solárních systémů a kilowatty instalovaného výkonu u fotovoltaiky či obecní výtopny na biomasu už nešlo vystačit. Do bodovaného portfólia zelené energetiky obcí a měst totiž nyní přibyly vlastně všechny tzv. měkké energetické alternativy: tepelná čerpadla, kogenerace, malé vodní i větrné elektrárny, bioplynové stanice. A navíc i celý komplex faktorů z roviny organizačně-psychologické: míra ujasněné a naplňované dlouhodobé energetické strategie, osvětově-poradenské aktivity radnic, škol i organizací, obecní dotace instalací, dokonce i osobní zaujetí tahounů z řad zastupitelů. Otázek ve formuláři dotazníku, který má za cíl zjistit o zelené energetice přihlašované obce co nejvíce informací, je na 30! Od jejich úplného výčtu a rozboru tak zde upouštíme, čtenáře by příliš zahltil. (Podrobnosti naleznete zde.)

Dodejme, že všemi takto získanými daty a informacemi se vždy před vyhlášením vítězů ročníku (min. dvoukolově) probírá mezinárodní porota projektu, složená z aktivistů, energetiků, novinářů. Porovnává, diskutuje, hlasuje. A i když někdy výsledné resumé přes veškerou snahu zohlednit exaktní fakta může nést stopy relativnosti velmi těžko bodově poměřovatelných aktivit, verdikt vždy vyjadřuje to hlavní: poctivou snahu ocenit ty, kdo jsou na cestě k soběstačnosti nejdál a pro ostatní tedy jsou nejinspirativnější.

Možná i vy proto přijmete myšlenku, že systém pravidel naší EUligy je svým způsobem i prvním cenným pokusem, jak zkusit změřit míru rozvoje udržitelné energetiky a (např. v procentech) i energetické nezávislosti sídel, která ostatním ukazují v tomto oboru – a dle nás i nezvratitelném trendu – cestu! Budete-li i cestu našich úvah a projektových snah sdílet s námi, např. poskytnutím kolekce zmíněných informací o vašem sídle, budeme potěšeni!

Autor: Karel Merhaut