Letos kralují Rakušané – „o prsa“ předstihli Němce!

Zástupci oceněných sídel spolu s projektovými partnery

Zástupci oceněných sídel spolu s projektovými partnery

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 26.06.2014

Šampióni Evropské ligy OZE 2014 oceněni 25. června v Bruselu jako vyvrcholení Evropského týdne udržitelné energie.

"Zatímco evropským činitelům se dosud nepodařilo vytvořit jasnou a ambiciózní strategii udržitelného rozvoje po roce 2020, obce a města (zezdola) ukazují, že dlouhodobý cíl dosáhnout v Evropě 100 % při pokrytí energetických potřeb využitím obnovitelných zdrojů energie je nejen reálný, ale i žádoucí. Zástupci municipalit, kteří se zde shromáždili, dokazují, že systematické vytváření udržitelné energetické budoucnosti je jen otázkou politické vůle," řekl Yannick Régnier, koordinátor projektu i týmu, který "ligu šampónů" zelené energetiky již pátým rokem rozvíjí.

Do 5. ročníku Evropské ligy OZE (RES Champions League), soutěže komunit ve využívání energie z OZE, se zapojilo více než 10 000 sídel a regionů12 evropských zemí reprezentujících 100 milionů obyvatel.

Evropskými šampiony pro rok 2014 v jednotlivých kategoriích jsou:

Méně než 5 000 obyvatel

1.         Kötschach-Mauthen (Rakousko)

2.         Furth bei Landshut (Německo)

3.         Attert (Belgie)

5 000 až 20 000 obyvatel

1.         St Johann im Pongau (Rakousko)

2.         Alheim (Německo)

3.         Thouarsais (Francie)

20 000 až 100 000 obyvatel

1.         Villach (Rakousko)

2.         Rhein Hunsrück (Německo)

3.         Dumfries and Galloway (Skotsko)

Více než 100 000 obyvatel

1.         Osnabrück (Německo)

2.           Plzeň (ČR)

3.         Highland (Skotsko)

Evropského klání o solární body se účastní Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Skotsko a Slovinsko. "Severní a jižní země se stále ještě mohou zapojit, takže účast všech 28 zemí Unie je v budoucnu možná: čekáme na ně!” zdůrazňuje Y. Régnier.

Vizitky letošních šampionů naleznete v příručce, kterou si můžete stáhnout zde.

Šampioni EU ligy OZE 2014

Jak jsou vítězové vybráni?

Hlavním parametrem sledovaným v soutěži je instalovaná kapacita zdrojů obnovitelné energie. Nicméně klíčovou roli v procesu výběru těch nejlepších hrají kvalitativní údaje (založené na 30 kritériích s přihlédnutím k politické angažovanosti, strategickým a systémovým přístupům), předložené jednotlivými komunitami.

Pro finále Evropské ligy obnovitelné energie je na národní úrovni (tj. v každé účastnící se zemi) pro každou divizi nominováno jedno sídlo. Poté evropská porota, složená z energetických expertů, sítě lokálních autorit, neziskových organizací a novinářů z účastnických zemí, plus z významných evropských institucí, vybere šampiony (podobně jako na filmovém festivalu v Cannes!). Tak mohou být v každé divizi pro pomyslné stupně vítězů vyhlášeni vždy tři šampióni ze tří různých zemí.

Kdo z ČR již pronikl do tria nejlepších?

V prvním ročníku roku 2010 dosáhly bronzového umístění Hostětín, Litoměřice a Plzeň. Rok na to získal stříbro Jindřichův Hradec a v roce 2012 byl bronzový Zlín. Druhým místem mezi velkoměsty se tak letos Plzeň vrací na stupně vítězů - jako první sídlo z ČR - podruhé (pravidla totiž umožňují opětovnou nominaci oceněných po dvouleté přestávce).Doplňme, že letošními českými nominanty do finálového „rozstřelu“ poroty byly i Jindřichovice pod Smrkem, Brumov-Bylnice a Litoměřice.

Plzeň zaujala systematickým vytvářením prostoru pro ekologickou energetiku bez emisí podle pevné strategie a pestrou skladbou instalací OZE. Její zástupce při aktu v Bruselu Petr Osvald, zmocněnec primátora pro záležitosti EU, první místopředseda komise COTER Výboru regionů Evropského parlamentu to komentuje:

"Tak jako je světová proslulost plzeňského piva dána vyladěným poměrem všech kvalitních ingrediencí podle receptury ověřené generacemi, je i úspěch města v rozvíjení zelené energetiky založen obdobně: stále bohatší mix obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor vychází z naplňování dlouhodobě jasné územní energetické koncepce, respektované během let všemi garniturami vedení magistrátu. A tak jeho dnešní vedení těší, že za tyto aktivity získává metropole západních Čech stříbro mezi evropskými velkoměsty v době, kdy už naše mladá generace vůbec neví, že se před lety kvůli znečištěnému ovzduší jejich městu říkalo "černá Plzeň"... !"

Petr Osvald přebral ocenění pro Plzeň z rukou Projektového koordinátora Yannicka Régniera

Česká koordinátorka evropského projektu Komunity pro zelenou energii ze spol. AF-CityplanPraha Paulina Pidaná k souvislostem plzeňského dne slávy dodává: "Náš projekt, umožňující i vyhlašováni šampiónů EU ligy OZE, je zaměřen spíše na pomoc malým obcím, které nastoupily či chtějí nastoupit cestu k energetické soběstačnosti využitím čistých energií. Tyto venkovské komunity mají k výměně zkušeností svou síť zvanou RURENER*) a ta už má příznivce i u nás v neformálním národním klubu RURENER při Spolku pro obnovu venkova ČR. V Bruselu se letošní oceňování šampiónů OZE ne náhodou konalo právě při RURENER Annual Days, tedy na evropském fóru malých obcí akcentujících ekoenergetiku. Přesto tu bylo patrno, že při přenosu podnětů, metod a poučení z této cesty nekomplikují inspirující dialog rozdíly mezi malými a velkými. Společně cítěnou komplikací na cestě k energetické soběstačnosti obcí i měst byla zato právě ona nevůle politických špiček v řadě zemí udělat víc pro bezemisní cestu vývoje k budoucí metě -  stoprocentnímu pokrytí potřeb čistými zdroji!"

Vizitka plzeňské zelené energetiky

Kontakt pro tisk v ČR:

Karel Merhaut, 723 573 738, lea@ecn.cz