Naše konference v Litoměřicích přispěla k veletrhu „OZE inspirací“

FVE v Litoměřicích

FVE v Litoměřicích

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 29.10.2014

Jsou–li v ČR tahouny zelené energetiky municipalit – zejména pro své personální a finanční kapacity – spíše města, přesto ani zástupci obcí směřujících k pokrývání energetických potřeb z OZE a energetických úspor nemohou chybět nikde, kde se tento trend diskutuje i využívá k akceleraci konkrétních opatření. Stejně tomu bylo uprostřed října po dva dny v severočeských Litoměřicích při konferenci a workshopu Energie pro města 21. století.

Fórum bezmála stovky účastníků bylo - mezi jinými – podpořeno i naším projektem Komunity pro zelenou energii a pro zástupce venkovských sídel tak mělo de facto podobu lokální české konference. Nabídli jsme při ní našeprojektové informační produkty (zejména sborníky s příklady nejlepších evropských obcí a měst bodujících v Evropské lize OZE v posledních dvou letech). Byly jistě inspirujícím obohacením informačních databank všech zúčastněných komunit, ať malých či velkých, usilujících o snížení emisí a zvyšování energetické efektivnosti.

Ne náhodou zde klíčovými referujícími byli právě zástupci Litoměřic a Plzně, tedy městy již dříve oceněných jak v české solární lize, tak i v EU-lize OZE. Kromě zkušeností z uplatňování čisté energetiky v těchto a dalších sídlech se na konferenci řešily i aktuální možnosti financování projektů a investic z domácích i evropských zdrojů.

Do historie podobně laděných fór expertů i aktérů tohoto oboru se však jednání zapsalo především založením odborné platformy Asociace městských energetických manažerů. Ta má zintenzivnit výměnu informací a zkušeností i poradenství k využitelným opatřením a nástrojům nízkoemisní politiky v praxi. Jakkoli nové uskupení, metodicky zaštítěné českou kanceláří Paktu starostů a primátorů, cílí hlavně na posun ekoenergetických aktivit ve větších sídelních celcích, je jasné, že z nabídky takovéhoto „sdružení hlav“ budou moci čerpat i aktivní venkovské obce, jimž se věnuje náš projekt. U některých půjde jistě o pomoc ve fázi tvorby společného SEAPu, u jiných – jak by tomu mělo být např. v „našem“ MAS Mezilesí kolem Kněžic – spíše v etapě potřebného naplňování dílčích kroků stanovených tímto akčním plánem.

Možná tu lze dokonce neskromně očekávat i víc. A sice, že po založení této asociace konečně i u nás (jak o tom po zkušenostech s hlavními hybateli projektů v Rakousku stále mluvíme v našem projektu) začne někdo řešit potřebu založení – nejlépe státem podpořené - sítě obdobných energeticky fundovaných „hlav“ určených k péči o rozmach zelených kilowattů také v malých obcích. Těch, které si svého vlastního energetika dovolit nemohou…

Autor: Karel Merhaut

Foto: