Ve Vískách RURENER posílil

Vísky
Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 31.05.2013

Ideální fórum k ulovení dalších členů do našeho klubu „smělých obcí“, řekli jsme si! A vyrazili do moravské vsi Vísky na Blanensku.

V závěru května tu pořádali pravidelné Setkání evropských Škol obnovy venkova, zorganizované zdejší Školou obnovy venkova a Místní akční skupinou Partnerství venkova.

My zde mohli plný sál účastníků, kde byli i starostové z několika zemí EU, blíže zasvětit do smyslu rozjezdu českého klubu RURENER - klubu obcí, které se směle - protože navzdory vládou šířenému klimatu zášti vůči OZE! - zajímají o vše, co může časem posílit jejich energetickou soběstačnost a přitom snížit emise a tedy zlepšit čistotu ovzduší. Výklad cílů mezinárodní sítě RURENER, způsobu práce i témat plánovaných setkání českého klubu jsme logicky vysvětlili v kontextu našeho širšího projektu Komunity pro zelenou energii. Obecnější rozklad K. Merhauta ochutil konkrétnějším kořením starosta Kněžic M. Kazda, když líčil někdejší záměry, úskalí cesty i dnešní efekty své energeticky soběstačné obce, kde si díky bioplynce s kogenerací a biomasové výtopně vyrábějí téměř všechno potřebné teplo a mnohem více elektřiny, než spotřebují (a přitom ještě vyřešili odpadní vody, které spolkne bioplynka). Skupina nových zájemců o účast na výměně informací v našem klubu RURENER se tak hned na fóru rozrostla o 33 osob. Někteří se hned zde dali do debaty JAK, O ČEM a KDY.

Jelikož mnozí dnešní skutečnost Kněžic neznají, logicky znělo, že to „příště“ by se mělo asi odehrát právě tam. Možná při podzimním energetickém dni s veřejností, když v obci chtějí diskutovat šíření energetického progresu do sousedních vsí při tvorbě společného akčního plánu udržitelné energetiky (tzv. SEAPu)...

Autor: Karel Merhaut