Provincie Lucemburk (Belgie): metoda jak vizi 100% OZE uvést do života

PEPS-Lux
Publikoval(-a) Frédéric Praillet dne 19.11.2014

S podporou university v Lutychu a její agentury pro ekonomický rozvoj IDELUX uvádí belgická Provincie Lucemburk (Luxembourg) na trh dynamický nástroj (PEPS-Lux) ke sladění energetické přeměny svého území s vizí "100% obnovitelnosti".

Budíček pro všechny zdroje: přírodní i lidské !

Vůle učinit tuto vizi hnací silou zvoleného trendu vyžaduje přistupovat k zelené energii jako k prioritě územního rozvoje, kdy je nutno v místě odhalit maximum energetických úspor a zbývající spotřebu pokrýt právě využitím veškerého potenciálu obnovitelné energie.

Naplnit tuto výzvu znamená aktivizovat v území všechny veřejné subjekty a poskytnout jim technické i lidské zdroje, stejně jako nové možnosti financování. Zvláštní pozornost bude při rozhodování a tvorbě skutečné územní strategie věnována místním občanským sdružením a zájmovým skupinám.

Plán jak na to ?

Konkrétně chce řídící výbor složený ze zástupců provincie, univerzity a její agentury koordinovat čtyři oblasti:

Tou první je podpora obcí a sítí těch angažovaných, kde jde o to usnadnit jim tvorbu a plnění místních akčních plánů. K dnešku se do hnutí zapojilo již 14 obcí, kterým byla poskytnuta technická a metodická pomoc.

Druhá oblast práce směřuje k usnadnění projektů jako jsou podpůrné kampaně k renovaci bytových domů nebo k rozvoji obnovitelné energie.

Třetí chce do rozhodování zapojit všechny investory. K tomu mají vzniknout tzv. Klimatický parlament, závazná charta pro investory, webové sránky a newsletter.

A konečně – zaměřit se koordinátoři míní na akce pro instituce celé provincie. Smyslem bude vést je k tomu, aby uměly strhávat ostatní svým příkladem a z toho se v lokalitě odvíjela jejich vůdčí role při naplňování celého programu.