Pays de l'Albigeois et Bastides (JV Francie): kolektivní závazek k udržitelné energii a francouzské síti TEPOS

Publikoval(-a) Isabelle Meiffren dne 20.02.2014

Po tahanicích s úřadem Paktu starostů a primátorů byl region Pays de l'Albigeois et des Bastides 18. února 2014 konečně přijat.

Pays de l'ALBIGEOIS et des Bastides je prvním "regionem" ze šestiúhelníku, který se připojil k Paktu starostů a primátorů. Jinými slovy vláda tohoto rozsáhlého území, které má 57 000 obyvatel v 5 společenstvích obcí, je uznávána jako jediný koherentní subjekt s možností dosažení společného závazku ke snížení emisí CO2 nejméně o 20% do roku 2020.

V souladu s tímto členstvím jako "skupina signatářů" musí nyní "region" během několika měsíců vypracovat společný Akční plán udržitelné energie (joint SEAP), který bude předložen ke schválení evropskému Paktu starostů a primátorů. V rámci aktualizace a renovace prvního Územního plánu ochrany klimatu, realizovaného zcela dobrovolně pro období 2011-2014, spojí tento program akce v územní působnosti a další specifické akce, které se týkají každého společenství obcí, v souladu s jeho vlastním potenciálem.

SEAP bude samozřejmě vypracován ve spolupráci všech obcí společenství a každá z nich bude podle uvážení zaangažována do realizace tohoto akčního plánu.

A protože jedno rozhodnutí často připravuje další, "region" se rozhodl vrátit mezi dynamická Území pozitivní energie (Territory of positive energy). TEPOS je francouzská síť pro výměnu osvědčených postupů mezi komunitami a územími spojenými stejným cílem: snížit své energetické nároky, aby byl schopen pokrýt své potřeby z obnovitelných zdrojů energie, nebo poskytovat energii stabilním způsobem (a krok za krokem) i jiným územím.