Proč jen záblesk inspirace nestačí ... Jak financovat energetické inovace v německých obcích?

Proč jen záblesk inspirace nestačí ...
Publikoval(-a) Pia Buschmann dne 03.12.2014

Achim (fiktivní jméno), starosta malé německé obce, je konečně blízko realizace vlastního snu.

Na začátku cesty byly pouze jeho ideály a silná motivace úspěšně prosadit obnovitelné zdroje energie (OZE) ve vlastní komunitě. Bylo to těžší, než si myslel: musel přesvědčit občany, podnikatele a dokonce i politické bližní, že využití OZE bude vytvářet hodnoty! Dlouhé workshopy a setkání s ještě delšími diskusemi, technické a strojírenské konzultace, hádky o rozdělení zátěže a výhod ... A jelikož to není Achimův jediný úkol ve funkci starosty, jeho vize "čelila turbulencím" ... Nicméně nakonec to zvládl: většina lidí se postavila za něj, bylo stanoveno umístění a velikost inovativní tepelné sítě napájené z OZE. Ale pořád bylo třeba rozhodnout: jak bude obec financovat celou realizaci?

Zvláště pro instalace OZE v menších obcích je financování největším problémem. Rozpočet obce je ve většině případů velmi omezený, zatímco politický seznam toho, co je třeba udělat, se zdá nekonečný. Každé euro investované do OZE je však promýšleno dvakrát a analyzuje se, zda to přinese návratnost investic do vlastního regionu. Nicméně za úvahu stojí několik možností financování.

Německé dotační fondy - stručné zhodnocení z pohledu obce

Nejpopulárnější jsou veřejné zemské a státní dotační fondy. Tento druh financování lze zhruba rozdělit do dvou skupin: výzkum a přímá pomoc. Výzkumné projekty jsou pro obce obvykle obtížně proveditelné, protože povinná je atraktivní konstelace partnerů (výzkumné a rozvojové instituce, firmy) a opatření, která mají být provedena, musí odpovídat celkovému cíli projektu. Pokud obec takové partnery má, je tato možnost velmi přitažlivá vzhledem k relativně vysoké míře financování (granty až do 100%).

Přímá pomoc (např. "Energeticky efektivní a klima chránící výrobní procesy"; nedávná výzva německého Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost) umožňuje běžně městským "hráčům" řešit a realizovat svá opatření přímo bez úprav, někdy ve spolupráci s místními podniky. Grant se obvykle skládá ze spolufinancování až do výše 90%. Výzva pro zvyšování vlastních zbývajících finančních prostředků tak zůstává.

Obě grantové možnosti jsou zřídka určeny výhradně pro obce. Je vhodné spojit komunální hráče s partnery z různých společností nebo univerzit. Často jsou publikovány časově omezené výzvy k předkládání návrhů, někdy na roční bázi. Podání žádosti o tento druh financování vyžaduje volné personální kapacity v obcích k přípravě návrhu v průběhu několika týdnů. Pro malé obce to představuje další velkou výzvu.

Kromě toho nabízejí zemské instituce jako KfW (německá rozvojová banka vlastněná vládou) různé úvěrové programy výslovně pro města a obce. Například režimy financování "Energetická rekonstrukce měst" nebo "Obecní energetické koncepce" poskytují úvěry s poměrně nízkou úrokovou sazbou a bez formálního omezení rozpočtu. I když je program zajímavý, podpis dlouhodobého závazku je pro obce velkým rozhodnutím. Navíc tento druh financování obvykle stanoví konkrétní oblasti činnosti a vyžaduje nějaká jednání předem, zda je vysoce inovativní nápad dostatečně zralý k realizaci. Tyto úvahy jsou také široce použitelné pro evropské půjčky (od Evropské investiční banky).

Na druhé straně je samozřejmě vždy možnost soukromých zdrojů. Šťastni jsou ti, jejichž plány využití OZE si k financování vybere bohatá společnost nebo jiný soukromý investor. Ale ve většině případů zůstává jen u odvážného snu. Roste popularita smluvních společností, které se samy postarají o financování zařízení s OZE. To však zahrnuje i možnost, že obec sama nemůže finančně profitovat ze svého plánu, protože je obvykle povinna platit zhotoviteli fixní částku po několik let.

Shrneme-li to, existuje mnoho možností, ale každá zahrnuje určité řetězce. Stejně jako v případě našeho starosty Achima dokončení procesu vizionářského přístupu k OZE znamená nastartování dlouhého procesu hledání financí. Tento problém se týká nejen německých obcí, ale všech obcí s ambiciózními cíli ohledně OZE ve světě (samozřejmě seznam možností se zde liší případ od případu).

Není pochyb o tom, že hledání financování je předmětem řady projektů, studijních a výzkumných aktivit. K dosažení dalšího kroku - dovedení komunálních "OZE hráčů" až k prováděcí fázi - potřebujeme mnohem strukturovanější a transparentnější proces financování, který zvládnou obce buď samostatně, nebo s podporou nebyrokratických asistenčních služeb.