Potlesk Kněžicím v Evropském parlamentu

Starosta Kněžic Milan Kazda mezi referujícími (první zleva)

Starosta Kněžic Milan Kazda mezi referujícími (první zleva)

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 21.03.2014

Brusel - Středočeským Kněžicím stejně jako španělské Barceloně patřil ve čtvrtek 20. března největší spontánní potlesk auditoria parlamentního slyšení nazvaného "Budování politické vůle ke stoprocentně obnovitelné energii," které v Evropském parlamentě v Bruselu uspořádaly Světová rada budoucnosti a Centrum klimatických služeb.

Akce pro zainteresované evropské poslance a vybrané přední aktéry trendu usilujícího o maximální využívání zelené energie se na pozvání zúčastnil Milan Kazda, kněžický starosta a strůjce úspěchu obce, která je díky vybudovanému Bioenergetickému centru s bioplynovou stanicí s kogenerací a obecní výtopnou na biomasu jedinou českou energeticky soběstačnou vesnicí.

Zatímco většina obdobných mezinárodních setkání činí závěr, že politická vůle je klíčem k podpoře rozvoje OZE, toto parlamentní slyšení začalo rovnou otázkou: Jak můžeme tuto politickou vůli tvořit?

Cílem prestižního jednání bylo oslovit a iniciovat klíčové politické činitele a poslance, jakož i protagonisty evropské energetické politiky. Slyšení krom výměny zkušeností akcentovalo sdílení konkrétních nástrojů a vytváření mezinárodních sítí, které usilují o to, aby se obnovitelné energie více prosazovaly.

V tomto kontextu představil kněžický starosta „story“ obecního energocentra. Umožnilo snížit emise, zlepšit ovzduší obce, vydělávat na prodeji přebytků zelené elektřiny a ještě přitom vyřešit problém splaškových vod, jimiž je bioplynka „krmena.“ Navíc se díky centru obec se čtyřmi dalšími okolními vesnicemi mohla - poprvé v ČR - dopracovat k vytvoření společného Akčního plánu udržitelné energie do roku 2020. Ten obce schválily právě v uplynulých dnech se společným závazkem uspořit oproti roku 2005 v uvedeném čase 45 % emisí CO2. Tímto závazkem vstupují mezi bezmála 5 000 signatářů evropského Paktu starostů a primátorů, kteří se v rámci podpory evropské energetické politiky hlásí k úspoře nejméně 20 % emisí tohoto skleníkového plynu.

Parliamentary hearing - Brussels, 20th March 2014

Že si tyto cíle berou za své nejen malá střední sídla, ale i velké metropole, to potvrdilo i úspěšné vystoupení Manuela Valdése, místostarosty pro rozvoj a koordinaci infrastruktury a urbanismu v Barceloně. V jeho líčení ambiciózního energetického konceptu města zaujal mj. důraz na rozvoj využití fotovoltaických zdrojů na střechách budov.

Mezi vystupujícími zaujal i Yannick Regniére z francouzské CLER, která koordinuje evropský projekt „Komunity pro zelenou energii“ (100%-RES-communities). Seznámil přítomné s výsledky systematické iniciace a podpory hnutí malých venkovských společenství deseti zúčastněných zemích EU, která směřují k energetické soběstačnosti formou vytváření společných energetických plánů pro více obcí, kde důraz je kladen právě na rozmach obnovitelných zdrojů energie a její úspory. Nejúspěšnější venkovská sídla jsou přitom jednou ročně také vyhlašována za šampióny v rámci již několik let rozvíjené Evropské ligy obnovitelné energie, napojené na obdobné národní ligy v zúčastněných zemích.

Dodejme příznačný fakt, že z 22 českých europoslanců se slyšení krátce zúčastnil jediný.

Autor: Karel Merhaut

Foto: pořadatel slyšení

Detailní informace o celé akci a výstupy z ní jsou k dispozici zde.