RURENER v ČR: neformálně, ale přece

Rekonstruovaný větrný mlýn v žijícím skanzenu o.s. Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem (v pozadí větrná elektrárna)

Rekonstruovaný větrný mlýn v žijícím skanzenu o.s. Lunaria v Jindřichovicích pod Smrkem (v pozadí větrná elektrárna)

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 31.03.2015

Založení neformálního RURENER klubu v ČR bylo odsouhlaseno v únoru 2013 u příležitosti fóra starostů "Energie a obec" v Praze.

V současné době se klub nerozvíjí, ani administrativně nefixuje jeho formální stránka, avšak trvá příležitostný zájem zainteresovaných obcí na občasné výměně zkušeností o cestách municipalit k OZE. Klub má tedy povahu neformálního setkávání stejně orientovaných lídrů obcí vstřícných k zelené energetice. Ti se účastní nejrůznějších seminářů, diskuzí či výstav a - z iniciativy našeho projektového týmu a ve spolupráci s organizátory akce - je pro ně v programu zpravidla utvořen ucelenější blok vystoupení a referátů s filosofií Rureneru, přičemž program PŘED či PO nabízí i jiná témata. Starostové, v malých obcích často "neuvolnění", tj. vykonávající vedení obce vedle svého občanského povolání, tak nemusí řešit problém své přítomnosti na více akcích, protože se jim snažíme zefektivnit "servírování zkušeností" při méně akcích na méně místech. Několik desítek starostů se za trvání projektu takto sešlo a diskutovalo dvakrát a bylo při té příležitosti informováno i o dění v evropských strukturách Rureneru. K výměně avíz i informací "členům" klubu slouží rubrika na webu projektového partnera Spolku pro obnovu venkova ČR. Ten je připraven témata i rubriku rozvíjet i po skončení našeho projektu.

Autor: Karel Merhaut

Foto: Táňa Dutkevičová