První projektový technický workshop byl zakončen podpisem Paktu

Při podpisu Paktu jsme zastihli Tomáše Peřinu, starostu obce Chotěšice
Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 12.03.2013

Pět obcí MAS Mezilesí podepsalo Pakt starostů a primátorů

Po dlouhém vyjednávání a posuzování možností, jak ze strany zpracovatelů projektu Komunity pro zelenou energii (v angličtině známého pod stručným označením 100%-RES-communities), tak ze strany potenciálních zájemců o vytvoření prvního modelového společného Akčního plánu udržitelné energetiky (SEAPu) několika malých obcí, byl na podzim definitivně vybrán region kolem Kněžic na Nymbursku, resp. 5 obcí z MAS Mezilesí (Kněžice, Chotěšice, Záhornice, Chroustov a Sloveč).

10. prosince se tak mohl v Kněžicích uskutečnit první projektový workshop, jehož se účastnili zástupci nositele projektu společnosti AF-CityPlan, pracovníci subdodavatele a samozřejmě starostové vybraných obcí, jimž byly podrobně představeny všechny aktivity projektu. Energetik Ing. Dan Bubenko pak vysvětlil podstatu a proces sběru základních dat o výrobě a spotřebě energie v obcích, z nichž se musí vypracovat tzv. základní emisní inventura (angl. zkratka BEI, tj. vlastně přepočet těchto dat na množství emisí CO2), tvořící výchozí stav pro zpracování SEAPu.

Technický workshop byl zakončen podpisem Paktu starostů a primátorů starosty jednotlivých obcí.

Autor: Táňa Dutkevičová