Region MAS jsme infikovali

Bioenergetické centrum v Kněžicích

Bioenergetické centrum v Kněžicích

Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 31.03.2015

Byla-li na Nymbursku v regionu MAS Mezilesí před naším projektem obec Kněžice osamocenou oázou zelené energetiky, pak dnes, kdy projekt KOZE končí, je zájmem o tento trend zasažena širší oblast. A to nejen okruh čtyř „projektových“ obcí sousedících s Kněžicemi. Informace o jejich snahách na poli úspor energie se totiž  při  kontaktech starostů v lokalitě rozšířily - obrazně řečeno - od ekofarmy Košík (kde jsme měli jedno projektové jednání) po městečko Městec Králové i město Poděbrady coby spádová centra regionu. 

Šířit je pomohla setkání i diskuze v regionu i Praze, opakované exkurze u nás i v Rakousku, články na webu projektu i portále spolupracujícího celostátního Spolku obnovy venkova (kde máme rubriku Rurener), příležitostně i na stránkách české solární ligy a v časopise Moderní obec (mediální partner). Svou roli i v regionu  sehrála distribuce brožur o šampiónech OZE z roku 2013 i 2014.

Díky „zavlažování“ místního klimatu našimi kapkami zkušeností z domova i ze zahraničí tak lze v Mezilesí vidět příklady posilování zájmu o OZE a energetické úspory, příp. až o energetickou soběstačnost. Za všechy rozveďme tři:

-       pět obcí MAS  na příkladu z Rakouska pochopilo výhody společných  kroků  při tvorbě SEAPu i součinnosti při plnění jeho úkolů (např. jedna expertní firma spočetla potenciály úspor emisí všem...,  také při modernizaci veřejného osvětlení LEDdiodami  se ukázaly výhody  společného dodavatele..., proběhlo už i setkání zástupců všech obcí nad souhrnnou nabídkou dodavatele kotlů na štěpku i paliva...)

-       obec Kněžice, inspirována prvními evropskými příklady, kdy municipalita přebírá či vytváří svou rozvodnou síť, či její větev, začala intenzivněji promýšlet plán na vlastní rozvod elektřiny a pro ten účel už využila výkopu pro jiné místní rozvody a položila první cca stometrový kabel pro budoucí obecní soustavu (plán tu „kují“ s firmou Nanoenergies, distribuující v ČR elektřinu z OZE a vykupující proud i z kněžické bioplynky s kogenerací...)

-       obec Chroustov (ale i jiné) zvažuje poskytování  „podněcující“ dotace či půjčky na zdroje OZE těm občanům, kteří se zaváží nahradit tak neekologické vytápění a tím snížit emise v obci, příp. k tomu dokáží získat i příspěvek ze státního či krajského dotačního titulu (s pozitivním ohlasem projednalo záměr staré zastupitelstvo, tak po volbách i nové, přičemž inspirací byly právě projektem KOZE popularizované příklady obecních dotací v Rakousku či v českých Jindřichovicích...)

Ve výčtu přínosů našeho projektu bychom mohli pokračovat: zvýšilo se např. celkové povědomí o alternativní energetice u starostů, zastupitelů i občanů..., někteří již na výzvy odpověděli tu instalací nízkoemisního kotle na biomasu, tu zateplením domu..., po delším rozhoupávání k akci se starostové, zdá se, shodnou na potřebě zajistit pro občany pravidelné poradenské dny energetika radícího s přechody na ekologické vytápění či pomáhajícího se psaním žádostí o dotace na takové zdroje...). Shrňme však tyto příklady lapidárně:  lokalitu jsme určitě - pokud jde o snižování emisí a vykročení na cestu k energetické soběstačnosti - v pravém smyslu zdravě INFIKOVALI!

Autor, foto: Karel Merhaut