Sběr dat o OZE na místní úrovni a zviditelnění těch nejlepších

Chcete vědět, jak energeticky soběstačné je vaše území?
Publikoval(-a) Yannick Régnier dne 16.07.2013

Evropská liga obnovitelné energie (RES Champions League) je sítí národních lig OZE, které usilují o vytvoření pozitivní soutěže v obnovitelné energii mezi evropskými sídly, připadně mikroregiony. Umožňuje to zviditlenit šíření OZE na místní úrovni, vytváří pořadí založené na jednoduchých indikátorech a identifikuje ta nejlepší sídla či komunity napříč Evropou. Národní liga OZE je velmi efektivní cestou k získávání kvantitativních údajů o OZE ze širokého okruhu hráčů a zviditelnění aktivních a zasloužilých sídel a komunit.

První indikátor Evropské ligy OZE je založen na poměru "instalovaného výkonu k počtu obyvatel". Nový indikátor kombinuje výrobu ze všech OZE a energetickou spotřebu (ať už odhadovanou nebo skutečnou podle dostupnosti údajů) ke zhodnocení podílu OZE v daném území (% soběstačnosti). Díky svým výhodným podmínkám (více přírodních zdrojů, méně obyvatel) jsou venkovská sídla a území nejčastěji na vrcholu pořadí.

Akivity spočívají ve:

  • vytvoření a hluboké adaptaci webové struktury a databáze Evropské ligy OZE s cílem umožnit integraci nových pravidel, a sjednotit kvantitativní údaje o OZE s kvalitativními kritérii dle definice 100% OZE komunity;
  • vytvoření nové Národní ligy OZE ve 4 zemích a adaptaci existujících lig v 6 zemích s cílem umožnit sběr údajů o OZE na národní úrovni ve všech partnerských zemích;
  • udělování ocenění těm nejlepším sídlům za instalace OZE na jejich území a jejich energetické strategie v průběhu výrošního evropského ceremoniálu.
Země s existujícími ligami (nutná adaptace) Země s novými ligami
Francie, Itálie, Belgie, Německo, Maďarsko, Česká Republika Rakousko, Skotsko, Slovensko, Rumunsko

 

Zaměřují se na:

  • identifikaci venkovských sídel, které již dosáhly určitých výsledků v rozvoji OZE, s cílem moci je následně přesvědčit k zapojení se do národního klubu RURENER a podpisu Paktu starostů a primátorů (CoM);
  • měření kvantitativního progresu venkovských sídel na cestě ke 100% OZE (a výše), vytváření srovnání mezi sídly v jednotlivých zemích a regionech v průběhu času a povzbuzení vzájemné soutěživosti s cílem rozvíjet další nové projekty;
  • zvýraznění nejlepších sídel v rozvoji OZE v rámci Evropy s cílem motivovat další komunity k jejich napodobení.