Spojení venkovských starostů s Paktem

Chcete sdílet zkušenosti s těmi nejlepšími v energetice?
Publikoval(-a) Yannick Régnier dne 16.07.2013

Pakt starostů a primátorů (CoM) byl napsán hlavně pro města.

Zde jsou tři přímé důsledky pro venkovská sídla a území:

  • Ve vztahu k metodologii : proces spojený s podpisem CoM je příliš komplikovaný, aby mohl být implementován venkovskými sídly (mimochodem jejich samotný závazek není výslovně propagován Evropskou komisí kvůli jejich malé velikosti);
  • Ve vztahu k sídlům : potenciál venkovských oblastí je vyšší než v případě měst, takový by měl být i cíl, ke kterému směřují (ke 100% OZE během jedné až dvou dekád);
  • Ve vztahu k oblasti podnikání : některá témata specifická pro venkovské oblasti nejsou dosud v CoM zvažována (jako třeba silný dopad zemědělství na emise skleníkových plynů - kromě CO2).

Aktivity cílí na :

  • Navrhování adaptace, aby byl CoM dostupnější pro venkovské komunity v souladu se zpětnou vazbou vzešlou z terénu a s přáními těch, kdo rozhodují o CoM;
  • Definici přístupu krok za krokem pro venkovská sídla, od politické vůle k rozvoji a implementaci společného SEAPu (Akčního plánu udržitelné energie) s cílem zviditelnit sídla a posílit jejich důvěru v jejich přistoupení ke CoM spolu s místním koordinátorem;
  • Zajištění, aby pohledy a názory venkovských sídel a území byly zvažovány na národní a evropské úrovni, jako protějšek jejich závazku, pokud jde o boj proti změně klimatu, ale také o územní soudržnost (venkovské oblasti budou případně zásobovat energií městské oblasti);
  • Dodávání vstupů, zkušeností a nápadů, zrozených ve venkovských oblastech, hnutí CoM.