Zviditelněte se na evropské úrovni, získejte štítek „100 % OZE komunita“!

100% RES LOGO
Publikoval(-a) Pia Buschmann dne 04.05.2014

Možnost získat štítek „100% OZE komunita“ je tady! Průkopnická společenství nyní mohou zhodnotit vynaložené úsilí a upozornit na svou cestu k 100 %OZE velmi jednoduchým (a časově efektivním) způsobem.

Evropský štítek

Štítek „100% OZE komunita“ identifikuje a rozpoznává společenství, která :

  • usilují o 100%-ní pokrytí spotřeby z OZE (vydala oficiální strategické prohlášení o tomto cíli);
  • jsou schopna dosáhnout 100% dodávek z OZE (zpracovala hrubou analýzu potenciálu v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energie);
  • uplatňují přístup regionálního rozvoje k energetické transformaci (opatření se zaměřují na tvorbu maximální regionální hodnoty).

Klíčové výhody pro komunitu?

Štítek "100% OZE komunita" umožňuje společenstvím:

  • Poznat sama sebe: proces vyhodnocování umožňuje identifikovat síly komunity, a oblasti, kde se může ještě zlepšit;
  • Zviditelnit sama sebe: štítek je uznáním práce komunity směrem k energetické transformaci. Umožňuje sdělit tuto skutečnost okolí a integrovat štítek do vlastní strategie atraktivity ("územní značka");
  • Poznat se navzájem: zobrazení všech 100% OZE komunit na jedné mapě Evropy umožňuje společenstvím identifikovat se navzájem, pochopit podstatu jejich dynamiky, a nechat se motivovat k účasti na výměně zkušeností usnadněné vytvářením sítí navržených na různých úrovních;
  • Získat vážnost: ambiciózní závazek na rostoucí počet venkovských společenství upevňuje kolektivní důvěryhodnost 100% OZE komunit a dává důraz na jejich společné postoje ve prospěch energetické transformace.
  • Shromáždit energii: štítek obsahuje společnou koncepci a vizi a integruje různé zájmové skupiny v rámci jednoho poslání - dosáhnout 100% dodávek z OZE. Tím vytváří důvěru mezi zúčastněnými stranami a svazuje místní úsilí.

Jak na to?

Tento proces je dobrovolný, jednoduchý a časově efektivní. Komunita vyplní formulář, který automaticky vyhodnotí stav, a předloží jej národnímu koordinátorovi hnutí Komunity pro zelenou energii.

Podrobné podmínky zapojení se do soutěže naleznete zde, případně se můžete se svými dotazy obrátit na svého národního koordinátora.