Bruck an der Leitha: Inovační řešení obnovitelné energie

Bruck an der Leitha: Inovační řešení obnovitelné energie
Publikoval(-a) Georg Priesner dne 08.10.2013

Od založení Energetického parku a přistoupení k rakouské Klimatické alianci v roce 1995 realizuje rakouské město Bruck/Leitha neustále projekty v oblasti energetické soběstačnosti. Jedním z klíčových faktorů tohoto pozitivního trendu je silné partnerství mezi městem a energetickým parkem Bruck, dalším pozice města coby vedoucího propagátora obnovitelných zdrojů energie v celém okolním regionu.

K dnešnímu dni zrealizovali již mnohé: výstavbu dálkového topného systému na biomasu, větrnou farmu s pěti turbínami (první z nich byla zkonstruována v Rakousku), jakož i inovativní čistící zařízení na výrobu bioplynu a zahájení provozu mezinárodně známého systému na produkci řas (ecoduna).

Letos v létě byly na několika městských objektech instalovány fotovoltaické panely. Na solární pohon je ve městě Bruck/Leitha dokonce i sběr odpadu včetně několika lisů (uvedených do provozu před rokem), které zvyšují kapacitu odpadu prostřednictvím zhutnění.

Kromě těchto osvědčených příkladů je implementována řada dalších projektů elektro-dopravy a opatření na zvyšování povědomí občanů města i okolního regionu Römerland Carnuntum, což je vzorový klimatický a energetický region provozovaný Energetickým parkem Bruck.

Od roku 2005 probíhá v Bruck/Letiha každoroční postgraduální studium "Obnovitelné zdroje energie ve střední a východní Evropě", podporující dlouhodobý výzkum v oblasti OZE.

Silný politický závazek nacházet nové cesty, vzájemná důvěra a spolupráce napříč politickým spektrem a vizionářství, stejně jako realistický přístup jsou základními pilíři, na kterých jsou budovány úspěchy města Bruck/Leitha.

Tento úspěšný příběh bude pokračovat.