CC DU MENE (FR): plně s ekoenergií!

CC DU MENE (FR): plně s ekoenergií!
Publikoval(-a) Anonymous User dne 25.02.2010

Speciální cena poroty byla při vyhlášení výsledků Francouzské ligy Obnovitelné energie v Dunkerque udělena asociaci místních úřadů Communauté de communes du Mené (Společenství obcí du Mené, 6 309 obyvatel, Côtes-d’Armor, Bretaň) za jejich příkladnou energetickou politiku. Cílem tohoto společenství je stát se do roku 2012 územím s „nulovou energetickou sítí“ (co se týče tepla a elektrické energie), což znamená, že území si vyrobí veškerou energii, kterou spotřebuje. Nejprve musí snížit svou energetickou potřebu a poté tu zbývající pokrýt místními a obnovitelnými zdroji energie – stejně jako je tomu u tzv „nulových“ budov.

Michel Fablet, prezident společenství, a Jack Aignel, zástupce prezidenta zodpovědný za životní prostředí, vystoupili 26. ledna při Energetické konferenci v Dunkerque na workshopu organizovaném CLER pod názvem „Cíl -100 % obnovitelných energií: energie a lokální rozvoj“.

 Strategie Společenství obcí du Mené spočívá ve čtyřech tezích:

  • Porozuměj slabostem společenství a změň je v přednosti.
  • Využij sílu místní kultury a lokálního rozvoje.
  • Zasaď se o součinnost občanských a družstevních sdružení, společností a obyvatel.
  • Mobilizuj místní finanční kapacity k podpoře rentabilních projektů.

Přístup společenství pak spočívá v analýze potřeby území, v identifikaci místních zdrojů, v rozvoji procesů umožňujících jejich využití, ve sdružování zainteresovaných hráčů při každé akci.

parc olien trbry.jpg

Větrná farma – Tréby – (c) Erwan Henry Po dvou letech studií (2004-2005) vznikl desetibodový akční plán. Prvními akcemi bylo mimo jiné vybudování dálkových vytápěcích sítí na dřevní palivo v Saint-Gouëno a v Le Gouray (2006-2007).
 Aktuální „fáze rozvinutí“ (2008-2010) má za cíl pokrýt 80 % energetických potřeb (bez dopravy) obnovitelnými zdroji.
 

  • Místní bioplynová jednotka Géotexia, vyrábějící z rostlinných i živočišných zbytků a z komunálního odpadu elektřinu (instalovaný výkon 1,3 MW) a teplo uspokojí potřebu na vytápění 4 000 domácností. Je první svého druhu ve Francii.
  • První větrná farma, která se momentálně buduje, pokryje domácí potřebu specifické elektřiny (bez topení) celého společenství (3 200 domácností). Na projektu nazvaném Citéol Mené („větrní obyvatelé“) participuje společně osm Cigales (investičních klubů), které budou sdružovat místní investory vlastnící společně 30 % kapitálu. Další dva projekty čekají na stavební povolení. Všechny farmy dohromady mají mít 16 větrných trubín.
  • Postaveny budou tři nové systémy centrálního vytápění dřevním palivem: jeden v Saint Jacut zahájí provoz v roce 2010; další v Plessala a v Langourla jsou ve výstavbě.
  • Existuje zde již mnoho fotovoltaických instalací (celkem o výkonu 128 kWp). Nové projekty společně s těmi solárně termickými (dosud 53 m2) spatří světlo světa brzy.
pepinire menerpole.jpg

Budova tzv. obchodního inkubátoru Ménerpôle je  nízkoenergetickým domem.
V roce 2010 se rozjíždějí hlavní dva projekty společenství - obchodní park a obchodní inkubátor Ménerpôle, Oba vznikly v roce 2009 a jsou věnovány zeleným technologiím. Mají být i katalyzátorem územního energetického projektu, který vytvoří i pracovní příležitosti. Díky vysoce rychlostním komunikačním sítím budou také telekomunikačním centrem.
 V regionu si slibují, že nové krátkodobé pracovní příležitosti vzniknou i při výstavbě nulových domů , při práci pro místní zastupitelstva a obyvatele na poli energetické efektivnosti objektů i při rozvoji řemesel navázaných na technologie budoucnosti. Lákavá je také perspektivní vize tzv. územní energetické smyčky založené na propojení místních elektrických, plynových a tepelných sítí. Yannick Regniér, březen  2010Čtěte více na: http://www.mene.fr/