Družstevní zásobování teplem v Malempré

Družstevní zásobování teplem v Malempré
Publikoval(-a) Frédéric Praillet dne 11.03.2015

Projekt zahrnující občany, lesní dělníky, farmáře a místní úřad povede obec k energetické neutralitě...

Občanský projekt

Projekt centrálního zásobování teplem byl iniciován několika občany této malé obce, která je součástí samosprávného územního celku Manhay, včetně farmáře Vincenta Sépulta, který chtěl rozšířit svou činnost. Je v provozu od února 2014 a v současnoti je podporován družstvem. 

Místní projekt

Čtyři roky trvalo přesvědčit místní úřady a obyvatele, najít financování a naprojektovat zařízení se společným kotlem na dřevní štěpku. Tato centralizovaná výrobní jednotka zásobuje sérii podzemního izolovaného vedení, které dodává teplo vodu a teplo vesničanům. Společnost, která ukládala přibližně 1500 m potrubí, využila opravy vodovodního vedení a tudíž potřebného otevření silnice.

Vytápěcí systém v současnosti pokrývá polovinu vesnice s 240 obyvateli, 40 budov, soukromé domy a veřejné objekty jako jsou školy, fara a kostel. V budoucnu chce družstvo zásobovat celou vesnici a nabídnout obyvatelům energetickou nazávislost využitím lesů a zemědělských produktů, kterou jsou k dispozici v okolí vesnice. Město vlastní 7000 akrů lesů, které jsou více než dostačující pro tento projekt. Pro dosažení úplné autonomie spoléhá družstvo na vytvoření druhého farmářského družstva, které by produkovalo palivo.

Sociální projekt

Z hlediska sociálního je projekt velmi inovativní díky jeho kolektivnímu aspektu. Je rovněž příležitostí k utužení vztahů mezi obyvateli vesnice. Jsou uvědomělí ve velmi konkrétním postupu v energetických otázkách. Zjistili, že je skutečně možné být zainteresováni do vlastní budoucnosti překonáním současné závislosti na naftě. Družstvo se rozhodlo snížit náklady na energii prodané obyvatelům, což umožňuje, a to zejména u těch nejvíce znevýhodněných, snadněji předvídat náklady na jejich účty.

Místní ekonomické dopady

Z ekonomického hlediska projekt rozšiřuje místní zaměstnanost - bylo třeba nové síly pro řízení kotle (výrobu dřevní štěpky, účetnictví, údržbu, ...). Místní firmy rovněž profitují z projektu - realizovaly investice za cca 950 000 EUR. Vytápěcí systém také umožňuje místním farmářům rozšířit svou činnost.