St. Johann im Pongau chce být energeticky soběstačný v roce 2020

Pohled na město

Pohled na město

Publikoval(-a) Georg Priesner dne 24.11.2014

Již více než 20 let je St. Johann im Pongau v Salcbursku silně zaneprázdněn udržitelou politikou v oblasti životního prostředí a zapojuje různé zájmové skupiny (politiky a administrativu, občany, školy a školky jakož i místní podniky) do energetické strategie města. Již v roce 1998 se St. Johann připojil ke Klimatické alianci a později i k "síti e5", rakouskému programu řízení kvality v rámci European Energy Award (EEA). 

St_Johann_7_e5_team

Ambiciózní energetický tým v St. Johann im Pongau 

Energetické cíle do roku 2020 

V roce 2011 odsouhlasila místní vláda jedenáctitisícového okresního města strategický plán obnovitelné energie. Jeho cílem je dosažení soběstačnosti v obnovitelné elektrické energii, výrobě tepla a udržitelné zelené dopravě do roku 2020:

  • zvýšením energetické účinnosti ve všech sektorech,
  • dalším rozvojem místních OZE (voda, biomasa, slunce),
  • zaměřením na udržitelnou dopravu a dopravní systémy,
  • zapojením místních podniků a silného turistického sektoru a
  • užitím udržitelných přírodních zdrojů s ohledem na ochranu životního prostředí.  

Různé aktivity v oblasti energetiky a ochrany klimatu v posledních dvaceti letech přinesly vynikající výsledky: emise skleníkových plynů ve městě byly díky zvýšení výroby energie z OZE (voda, biomasa, slunce) sníženy o 25%.  

St_Johann_2_klimastaffel

Eko-rallye navštívila St. Johann

Realizované energetické projekty 

Veřejné budovy

Ekologická energie pro školy, školky a sportovní zařízení

Účast občanů na projektech FV instalací a malých vodních elektráren

Certifikát energetické účinnosti pro všechny veřejné budovy a energetické zúčtování

LED veřejné osvětlení

Centrální zásobování teplem z biomasy pro všechny veřejné budovy

St_Johann_5_school
St_Johann_4_pv_installations

Územní plánování

Revitalizační opatření v centru města s integrovaným nákupním centrem

Podpory pro soukromé solární a fotovoltaické systémy a vytápění biomasou

Energetické poradenství na radnici

Doprava

Městský autobus

Systém řízení dopravy

Systém elektronického pronájmu cyklistických kol pro občany zdarma

St_Johann_6_walking_car

Informace

Energetické dny (solární den, den obnovitelné energie, týden dopravy)

Pravidelné informace o životním prostředí v městském časopise

…a další projekty realizované v sektoru energetického zásobování, znovuvyužití organického odpadu místními farmáři a spolupráce s místními zájmovými skupinami a obcemi

St_Johann_3_solar_cooking

Ocenění

Po řadě ocenění v oblasti přírody a životního prostředí, obdržených v 80. a 90. letech, získal St. Johann od Rakouského klubu dopravy Rakouskou cenu dopravy 2007 pro střední města. V roce 2008 byl jako první v Salcbursku oceněn 5e ("eeeee"), nejvyšším stupněm v rámci programu e5, v roce 2009 obdržel zlaté ocenění European Energy Award a Rakouskou cenu ochrany klimatu pro města v roce 2010 Rakouskou cenu pro životní prostředí od Rakouské společnosti pro životní prostředí a technologie.