Čistá energie: Tmel i šém "klima-regionu"

Moderní obec / červen 2013
Publikoval(-a) Tana Dutkevicova dne 31.05.2013

V minulém čísle jsme psali o projektu Komunity pro zelenou energii. V rámci  širšího projektu evropského, zaměřeného na malé obce snižující emise CO2 energetickými úsporami či obnovitelnými zdroji energie, se ho v ČR účastní pět vsí Nymburska z MAS Mezilesí (Kněžice a sousední Chotěšice, Chroustov, Záhornice a Sloveč).

Podepsaly evropskou Úmluvu starostů a primátorů se závazkem snížit do roku 2020 emise min. o 20% a musí k tomu do roka předložit Akční plán udržitelné energetiky. Coby malá venkovská sídla ale nyní mohou nově tuto strategii  zpracovat i jako společnou, v níž emisní přínosy mikroregionu rozpočítají na každou z vesnic. A právě zde se vklad Kněžic výrazně projeví - díky bioplynce s kogenerací a obecní výtopně na biomasu jsou totiž téměř soběstačné v teple a přebytkové v elektřině.

České obce v projektu získaly jako partnera k inspiraci dolnorakouský energetický "klima-region" Waldviertler Kernland (cca 20 km pod Zwetlem). Jeho energetická vizitka proto jistě stojí za pozornost. Temních 13 obcí kolem spádového Ottenschlagu už totiž společnou energetickou koncepci má - dokonce s cílem z dnešní míry energetické soběstačnosti 40 % dospět až na hranici 100 %. Připomeňme, že donedávna šlo o ekonomicky slabší oblast s odlivem mladých lidí. Bylo zřejmé, že region musí zahájit frontální tažení na zemské, státní i evropské dotace i na úvěry, které pomohou na svět novým projektům. Jasné bylo i to, že tyto projekty by neměly být nahodilé, nýbrž logicky propojené promyšlenou koncepcí.

Společná energetická vize 

Právě tak byl pojednán a s pomocí energetické agentury dokončen ucelený koncept, podle něhož všechny obce s celkem 13 500 obyvateli zinventarizovaly stávající a rozplánovaly nové zdroje obnovitelné energie i formy úspor tepla, elektřiny a emisí CO2 až do roku 2030! Na 90 stranách autoři načrtli možnosti, náklady, přínosy i rizika. Vše s cílem akcelerovat hospodářství regionu a vytvářet pracovní místa řešící odliv mladých. "S koncepcí v ruce můžeme nyní v roli garanta efektivněji podporovat u bank i úřadů žádosti našich občanů, podnikatelů i obcí o úvěry či dotace na jejich energetické investice!," shrnuje dnes přínos koncepce Dieter Holzer, její iniciátor, garant, předseda regionu i místostarosta Ottenschlagu.

Namátkou se zastavme alespoň u některých projektů, které koncepce zahrnuje a s nimiž se seznámili i zástupci našich obcí při studijní cestě.

Fotovoltaika všem

Solární elektrárna o výkonu 20 kWp na střeše školy v Ottenschlagu má přínosů hned sedm. Postavil jí a vlastní Franz Führer, obchodník se slunečními moduly. Na domě má fotovoltaiku, z ní napájí elektromotor hybridního auta i tepelné čerpadlo s hlubinnými vrty. Nájem školní střechy obci neplatí, ale za 13 let (kdy se mu investice i s malým ziskem vrátí) elektrárnu obci daruje.

A efekty? Pro školu didaktický, pro investora  propagační i komerční, pro obec (neschopnou zdroj zainvestovat) zlepšení jejího portfólia zelené energie, a po převzetí elektrárny do konce její životnosti, tj. dalších 12 let, vítané příjmy, pro síť efekt energetický. A pro zájemce už právně prošlapaná cesta v konstrukci smlouvy. Chceme jí pro inspiraci? Není prý problém! (Jen nevím, že by o ní někdo z ČR požádal...)

Hitem jsou občanské projekty

Autoservis Wilhelma Böhma v téže obci směřuje k titulu Emisně neutrální firma. Pomáhá mu k tomu biomasová výtopna, soláry na střeše i propagace elektromobility nabídkou elektrokol. Obec má zase sluneční elektrárnu, slouží jí centrální výtopna na biomasu, ekologicky vytápějící i lázně. Našince zaujme i modernizace veřejného osvětlení LED-diodami v blízkém Martinsbergu. Využití tepla z odpadní koupelnové vody ve větších provozech společností RAIN-O-TEC je zatím novinkou i pro Rakušany. Ale majitel se chystá nabízet řešení také do Česka.

V sídle i u nás známé firmy Sonnentor v nedalekém Sprögnitzu zaujme celý mix energetických alternativ. Z bylinek od ekosedláků tam kouzlí čaje, přičemž využívají pasivní přístavbu objektu, topení štěpkou i proud z fotovoltaiky. Tu podílově financovali také zákazníci, což se jim z jejích zisků splácí poukázkami na firemní biopotraviny. Podobný model umožnil v Grafenschlagu, dnes se šedesátimetrovými, ale brzy až dvěstěmetrovými větrníky o výkonu 3 MW, aby agregáty podílově financovali občané. Ti si ze zisku za prodanou elektřinu postupně kupují akcie v akciovce, která větrný park vlastní.

V Grafenschlagu energetik regionu ukazuje, kudy ve škole s rekuperací proudí do tříd čistý svěží vzduch

Smluvně ošetřených partnerství obcí s podnikateli i občany je v regionu více a jsou učebnicí možných forem rozvoje čisté energetiky. Některé z nich lze uplatnit i u nás, a to i při současném, značně zjednodušeném tažení proti oboru obnovitelných zdrojů energie. Praxe u sousedů dokládá, že chytře rozvíjená zelená energetika není "koulí na noze" regionu. Naopak, může být podstatným "šémem" k jeho rozmachu.

Uvážíme-li i turistická lákadla třeba obce Mohndorf s jejím kulinářstvím, festivaly, suvenýry i celkovou image točící se kolem máku, či "zážitkový svět whisky" v Roggenhofu, v dubových sudech s tisíci litry zlatavého moku z tamního žita  (s biovýtopnou, bioplynkou i rekuperací tepla), je jasné, proč půvabný kraj s lesy a jezírky ožil a mladí z něj už odcházejí minimálně.

Bioplynku v Kněžicích si budou moci prohlédnout i účastníci konference 19.6.

Text a foto: Karel Merhaut

--------------------------------------------------------------------------------------------

NENECHTE SI UJÍT

Vize a aktivity Kněžic, kraje Walviertler Kernland, dalších rakouských energetických regionů i německých obcí Treuenbrietzen-Feldheim a Alheim představí konference Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů.

Termín: středa 19. června 10–16 hodin.

Místo: kulturní fórum v Praze, Jungmannovo náměstí 18 od 10 do 16 hodin (vstup zdarma – po registraci na: romana.panska@calla.cz).

Přesný program konference je vyvěšen na: www.calla.cz

ZDROJ: SDRUŽENÍ CALLA