U Kněžic i Ottenbachu proti CO2

U Kněžic i Ottenbachu proti CO2
Published by Tana Dutkevicova on 12/04/2013

Připraveným štěstí přeje... i na cestě k energetické soběstačnosti

Uznávaným rčením z podtitulku lze nejlapidárněji vysvětlit vedlejší přínos cílů evropského projektu "Towards 100 % RES rural communities" - v ČR nazvaného Komunity pro zelenou energii. Je šit pro malé obce snižující emise CO2 energetickými úsporami či obnovitelnými zdroji energie. U nás o sobě dává vědět díky pěti obcím Nymburska - energeticky v podstatě soběstačným Kněžicím a sousedním Chotěšicím, Chroustovu, Záhornici a Sloveči z MAS Mezilesí. Z vedlejšího efektu se ale může stát i hlavní! Dokládá to praxe dolnorakouského modelového energetického „klima-regionu“ Waldviertler Kernland(70 km jižně od Českých Velenic), který byl našim obcím určen jako vhodný partner k poučení…

Souvislosti vysvětluje Paulina Pidaná z AF-CityPlan Praha, jež je národním koordinátorem projektu:

Idea vyplynula z politiky EU, označované  „20:20:20“, tj. do roku 2020 snížit emise CO2 min. o 20 % pokrytím 20 % energetických potřeb úsporami a obnovitelnou energií. O to usiluje i Pakt starostů a primátorů, sdružující v EU už přes 4000 sídel. Jeho signatář má do roka předložit Akční plán udržitelné energetiky (z angl. názvu označovaný zkratkou SEAP) coby propočtenou koncepci, jak cílů dosáhnout. Je tak jasné, že Pakt sdružuje hlavně města, která mají k tvorbě  strategie finance a aparát. Náš projekt vyšel z novinky umožňující účast i obcím tím, že mohou místo svého vytvořit v rámci mikroregionu společný SEAP. V něm lze bilance a zisky všech sečíst a rozpočítat na průměrné hodnoty u každé z vesnic.

Díky kněžickému vkladu se tak sousední obce jen „zdarma svezou“ a vykáží své úspory CO2?

Bez přičinění ne. Poté, co všech pět podepsalo Pakt, tvoří s pomocí energetika, hrazeného z projektu, Akční plán s mixem kroků snižujícím emise: k bioplynce s kogenerací a obecní výtopně na biomasu v Kněžicích, skoro soběstačných v teple a výrazně přebytkových v elektřině, tak obce musí přidat třeba zateplování objektů, modernizaci veřejného osvětlení LED-diodami, výměny neefektivních topenišť apod.

Nyní ze společných dat vzniká výchozí energetická bilance regionu. Návrh kroků se na konci jara má diskutovat s občany při Energetickém dnu apod.

Investiční finance ale projekt neposkytuje…

Ne, ale může k nim otevírat dveře. Viděli to zástupci kněžického i zlínského regionu na studijní cestě do rakouského mikroregionu. Jeho 13 obcí kolem Ottenschlagu má společnou energetickou koncepci - dokonce s cílem pokročit z dnešní míry energetické soběstačnosti 40 % až na hranici 100 % v roce 2030 - a ta jim pomáhá  právě k financím: regionálním, státním, evropským, k bankovním úvěrům…

Příkladů jsme viděli více a nabízíme je k inspiraci i u nás.

Jakou formou?

Třeba novým webem www.100-res-communities.eu s českou podstránkou, představením projektu i rakouského modelregionu na konferenci Škol obnovy venkova 23.5. ve Vískách na Moravě či na další, spolupořádané Koalicí pro energetickou soběstačnost 19.6. v Praze, kde bude takto orientovaným malým obcím nabídnuta i kooperace v zakládaném Klubu obcí pro zelenou energii...

Text a foto: Karel Merhaut

Ottenbach: Elektromotor hybridního vozu napajená fotovoltaikou na domě, která pohání i tepelné čerpadlo
Martinsberg: Zelinář Thomas Mustebauer vytápí bioplynkou velké skleníky se zeleninou i dům
Exkurze, sondující jak se dá bioplynkou s kogenerací řešit najednou teplo, elektřina a zpracování odpadních vod, si v Kněžicích podáva...