Kotlíkové dotace budou pokračovat

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Publié par Tana Dutkevicova le 17/07/2015

Pro období 2015-2020 má Státní fond životního prostředí (SFŽP) v rámci tzv. Nových kotlíkových dotací připraveno 9 miliard Kč. Žádat o ně mohou všechny kraje.

Základní dotační pravidla stanovilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), další podmínky si mohou upravovat kraje samy. Postupnou obměnu neekologických kotlů v ČR nařizuje zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V Česku je podle odhadu MŽP více než 350 tisíc kotlů, které do budoucna přísnějším požadavkům zákona nevyhoví. Ministerstvo plánuje do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc těchto neekologických zdrojů.

Na výměnu nevyhovujícího kotle v rodinném domě může žadatel obdržet až 85%-ní dotaci z max. částky 150 tisíc Kč. Musí však volit z oficiálního seznamu zdrojů tepla, který spravuje SFŽP. V něm je registrováno cca 100 modelů kotlů, které splňují tzv. Ekodesign (ukazatel pro moderní, bezpečné a efektivní zdroje tepla prodávané v Evropské unii.

Zdroj: tisková zpráva MŽP z 15.7.2015