Pozvánka na přípravné setkání klubu RURENER

Zpravodaj venkova / únor 2013
Publié par Tana Dutkevicova le 05/02/2013

Přípravné setkání neformálního Klubu RURENER při Spolku obnovy venkova

(v rámci evropské sítě malých obcí orientovaných na energetickou nezávislost - Network of RURal communities for ENERgetic neutrality)

Klub by měl při Spolku sdružovat venkovská sídla i regiony ČR*) s orientací na energetickou soběstačnost a sociální efekty z místní energetiky a pokrývat zájem o výměnu zkušeností, poradenství  i spolupráci. Odborným i organizačním zázemím klubu by měl být tým evropského projektu „Towards 100% RES rural communities“, pro české poměry nazvaného Komunity pro zelenou energii, jehož koordinátorem je AF-CITYPLAN, Praha. (Iniciativa navazuje na předchozí  projekt  Evropské ligy OZE, která zahrnovala i českou Solární a Biomas ligu) .

*) jde o sídla do 10 tis. a mikroregiony do 50 tis. obyvatel

Místo konání: Veletrh Střechy/Solar Praha, PVA Letňany, 7. února 2013, 15 – 16 h

(ve vstupní hale 1, sál č.1 - v návaznosti na Fórum starostů „Energie a obec“) 

Program:

  1. Seznámení s projektem Komunity pro zelenou energii
  2. Společný Akční plán udržitelné energetiky (SEAP) - nová možnost účasti malých sídel v evropském Paktu starostů a primátorů (příklad Kněžic a sousedních obcí)
  3. Minivizitka partnerského „učícího“ modelového energetického regionu  Wartviertler Kernland v Dolním Rakousku
  4. Přínosy členství v Klubu RURENER (metodiky SEAP a Energetických dnů pro veřejnost, účast na workshopech a exkurzi, efektivnější výměna zkušeností z nejlepších projektů OZE a EE, energ. poradenství) 
  5. Náměty k práci Klubu – vedení, příští jednání, rubrika na webu Spolku…
  6. závěr 

Spojení na organizátory:

Karel Merhaut, lea@ecn.cz, 723 573 738

Jan Florián,  SPOV, ing.florian@gmail.com