Kněžický motor má umožnit vznik prvního společného Akčního plánu udržitelné energetiky

Kněžický motor má umožnit vznik prvního společného Akčního plánu udržitelné energetiky
Von %Autor am %Datum veröffentlich

Obec Kněžice zveřejnila zájem pětice obcí z mikroregionu MAS Mezilesí podepsat Pakt starostů a primátorů

(výtah z tiskové zprávy)

U příležitosti udělení České sluneční ceny EUROSLAR dne 19. prosince 2012 seznámil starosta Kněžic Milan Kazda spolu s tuzemskými organizátory evropského projektu Komunity pro zelenou energii, jehož se ves účastní se sousedními Chotěšicemi, Chroustovem, Záhornicí a Slovečí, společné rozhodnutí těchto obcí přistoupit  podpisem k Paktu starostů a primátorů.

Kněžice byly oceněny v kategorii slunečního činu „za úspěšnou realizaci samostatné obecní energetiky“ spočívající ve vybudování a provozování ojedinělého bioenergetického centra. To sestává z bioplynové stanice s kogenerací (o elektrickém výkonu 330 kW) a obecní výtopny (se dvěma kotli o výkonech 800 a 400 kW). Technologický celek za 139 mil. korun zásobuje teplem od roku 2007 přes 90 % z více než 400 obyvatel vsi a produkuje více elektřiny, než obec spotřebuje, což umožňuje její zpětný prodej do sítě a činí z ní první naše sídlo, které je v podstatě energeticky nezávislé.

Vesnici bez kanalizace přitom bioplynová stanice přinesla kromě čistšího ovzduší další environmentální efekty energetickým zužitkováním obsahu místních žump, septiků, kejdy z farmy i dalších organických odpadů. Kotelna na biomasu využívá jako paliva štěpku a slámu. Centrum, plně provozované obcí, z rostlinného materiálu navíc produkuje energetické pelety k vytápění rodinných domů v okolí. Obilní a lněnou slámu, stonky energetického šťovíku v obřích balících a drobný odpad dodávají kotelně hlavně místní zemědělci. Popel je stejně jako digestát z bioplynky využíván ke hnojení pozemků.

Mix přínosů chtějí Kněžičtí s dalšími partnery dále obohatit založením infocentra, které by  v rekonstruovaném mlýně osvětlovalo mj. právě cesty k energetické nezávislosti, uskutečněné již řadou zahraničních měst i vesnic.

Přínosy kněžického bioenergetického centra se zároveň stávají jiskrou nabízející potenciál k rozšíření energeticky úsporného chování spojeného se snižováním emisí skleníkových plynů i do sousedních vesnic. Starostové všech pěti zmíněných vesnic,které jsou členy místní akční skupiny (MAS) Mezilesí, se totiž dohodli na podpisu Paktu starostů a primátorů, s nímž se pojí povinnost předložit do roka Akční plán udržitelné energetiky (Sustainable Energy Action Plan - SEAP) s cílem snížit na svém území emise CO2 o více než 20 % do roku 2020 při dosažení stejné míry energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie.

Takto praktickým naplněním energetické politiky EU (označované zkráceně „20:20:20“) mohou zahájit cestu k udržitelnému pokrývání svých energetických potřeb. Zapojí se tak do evropského projektu "Towards 100 % RES rural communities" - pro podmínky ČR nazvaného Komunity pro zelenou energii. Ten pro malá venkovská sídla nově přichází s možností tvorby nikoli individuálních, ale pro více obcí společných SEAPů, jejichž naplněním lze souhrnné energetické a tedy i emisní přínosy mikroregionu rozpočítat na dosažené průměrné hodnoty u každé z vesnic. V pětici zmíněných obcích tak počítají s koncipováním promyšleného systému opatření a investic jako jsou zateplování a instalace kvalitních oken u škol či dalších objektů v majetku samosprávy, pořízení úsporného veřejného osvětlení, energetické zefektivnění firemních provozoven, příp. rodinných domů či místní dopravy.

Podstatným vkladem v tomto úsilí bude samozřejmě právě energetická bilance Kněžic, které jsou v podstatě soběstačné pokud jde o teplo a výrazně přebytkové pokud jde o vyrobenou elektřinu.