Kritériumrendszer és meghatározás a 100% Megújuló Energia Településekhez

Ideal-Region
Published by Pia Buschmann on 2013. 07. 23.

A regionális és közösségi szint alapvető szerepet játszik a megújuló energiaforrásokra (RES) való áttérésben, mert ez a megvalósítás és a részvétel fő területe. A projektpartnerek kifejlesztettek egy európai szintű kritériumrendszert és meghatározást a 100% Megújuló Energia Települések projekthez, hogy képesek legyenek meghatározni, fejleszteni és értékelni ennek a szintnek a potenciálját és dinamikáját. Ez az első kísérlet a „100% Megújuló energia Települések” meghatározására a szakirodalomban.

Arról, hogy hogyan is néz ki tulajdonképpen egy „Ideális 100% Megújuló Energia-régió”, a német projektpartner, a deENet ilyen képet alkotott: „Egy ideális 100% Megújuló Energia-régióban az energiaigényeket teljes mértékben megújuló energiával szolgálják ki, beleértve a villamos energiát, a fűtést és a mobilitást. A régió nagyon energiahatékonyan működik, és a régióban rejlő lehetőségeket együttesen használja ki.”

A különböző közösségek Európa-szerte más-más jogi, politikai, finanszírozási és topográfiai kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek. A meghatározást ezért a haladó és kezdő közösségekre vonatkozóan bizonyos rugalmassággal kell kezelni. Ezzel együtt a meghatározás egy kapcsolódási pontként szolgál, amely partneri viszonyokat, interakciót és tudásátadást kínál különböző közösségeknek.

Amellett, hogy számos alapfeltételt sorol fel azoknak a közösségeknek és jogi személyeknek a számára, akik 100% Megújuló Energia Régióvá szeretnének válni, a részletes összehasonlítás és értékelés céljából a dokumentum egy kritériumkatalógust is tartalmaz. A kritériumok szemléletbeli, kvalitatív és kvantitatív szempontokból állnak, melyek a „100% Megújuló Energia Települések” négy fő, egymással kapcsolatban álló dimenziójában gyökereznek:

  • Területi dimenzió (épület, negyed, falu, város, kerület, régió stb.),
  • Tematikus dimenzió (gazdasági, technológiai, döntéshozatali, szociológiai, ökológiai stb. tartalmak),
  • Normatív dimenzió (a megújuló energia aktuális aránya, 100%-os cél, fenntarthatóság, regionális fejlődés stb.),
  • Időbeli dimenzió (a 100%-RES irányába tartó fejlődés állása).

Mivel számos közösség még igen korai fázisban van a 100% megújulóvá válás útján, nem elég arra összpontosítani, hogy hogyan áll éppen a megújuló energia használatának mennyisége: egyéb összetevőket is számításba kell venni. Ezek közé tartoznak a nyilatkozatok, döntések vagy dokumentumok, melyek a helyi döntéshozók elköteleződését mutatják, vagy a folyamatban levő tevékenységek, melyek a 100% megújuló energia irányába viszik a közösséget (pl. belépés a Polgármesterek Szövetségébe, az országos és nemzetközi láthatóság, vagy más egyedi sajátosságok).