Az első ausztriai Klíma- és energia modellrégió csatlakozik a Polgármesterek Szövetségéhez

CEMR Managerek az évi két találkozójuk egyikén
Published by Georg Priesner on 2014. 05. 29.

Az idei év kezdetén a Waldviertler Kernland Klíma és Energia Modellrégió 13 önkormányzata is csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez (CoM). Ezzel a lépésükkel vállalták, hogy 2020-ra legalább 20%-kal csökkentik az üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat, és hogy közös Fenntartható Energia Akciótervet készítenek.

Sikertörténet a Klíma és Energia modellrégiótól a Polgármesterek Szövetségéig

2010-ben az alsó-ausztriai “Waldviertler Kernland” régióját Klíma és Energia Modellrégiónak (CEMR) nyilvánították. A régió 13 vidéki önkormányzatot foglal magába, összesen mintegy 13.500 lakossal és az Osztrák Klíma és Energia Modellrégiók programjának keretein belül irányítják. Ezt a programot a Klíma és Energia Alapon keresztül országos szinten finanszírozzák. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse a megújuló energiatermelést a vidéki modellrégiókban. Hosszú távú céljuk szerint 2030 és 2050 között minden modellrégió teljes mértékben függetlenné válik a fosszilis energiaforrásoktól. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben minden modellrégiónak megújuló energiaforrások hasznosításával és zöld mobilitási rendszerek kidolgozásával kell fedeznie az energiaigényét. Ezzel egy időben “Waldviertel Kernland” lett kiválasztva a “100% Megújuló Energia Települések” elnevezésű európai projekt egyetlen ausztriai résztvevőjének.

A múlt évben a Waldviertel Kernland modellrégió 13 önkormányzata sikeresen csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez, az Európai Unió egyik legjelentősebb klímavédelmi kezdeményezéséhez. Azért tettek így, hogy felgyorsítsák a projekt megvalósítását és tovább fejlesszék a stratégiájukat. “Azzal, hogy elköteleztük magunkat az üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk 20%-os csökkentésére 2020-ig, nagy lépést tettünk hosszú távú célunk, a 2030-ra elérendő energia-önellátás irányába. Jelenleg a teljes energiaigényünk 36%-át tudjuk fedezni megújuló energiaforrásokból” – mondta Dieter Holzer, “Waldviertel Kernland” választott elnöke.

The mayors and municipal council members of the CEMR “Waldviertler Kernland”

The mayors and municipal council members of the CEMR “Waldviertler Kernland”

„Azt reméljük, hogy a SEAP és a Polgármesterek Szövetségének intézkedései segítségével fel tudjuk gyorsítani projektjeink megvalósítását: a szélturbinák, a helyi biomassza-fűtőtelepek és a napelemes rendszerek fejlesztését. Számítunk arra is, hogy beruházások történnek az energiatakarékossági intézkedések területén a köz- és lakóépületekben” – teszi hozzá Thomas Waldhans CEMR Menedzser.

A Polgármesterek Szövetsége-tagság további előnyei:

  • Tudásátadás a Fenntartható Energia Akciótervek módszertanáról az Osztrák Klímaszövetség (Klimabündnis Österreich) és a Régiók Energiaügynöksége (Energieagentur der Regionen) révén;
  • A „Waldviertler Kernland“ modellrégió sikeres projektjei európai szinten is láthatóak lesznek;
  • Európai szintű közös inspiráció a Polgármesterek Szövetsége többi aláírójától;
  • Kétévenkénti jelentéstétel a projekt előrehaladásáról és energiafogyasztás-monitoring, szükség esetén további intézkedések megtétele;  
  • a CEMR összes önkormányzata elkötelezte magát az üvegházhatású gázok legalább 20%-os csökkentése mellett;
  • szinergiák létrehozása (energiaelszámoló eszközök, megvalósítási stratégia, a CEMR energia-akciócsoportja).
Mayors of CEMR “Waldviertler Kernland” at a workshop

Mayors of CEMR “Waldviertler Kernland” at a workshop

A regionálisról az országos szintig: a modellrégiók sikeres, alulról jövő építkezési stratégiája

A CEMR program kialakításának alapja az osztrák kormány ambiciózus terve volt arra, hogy országos szintű megújuló energia-önellátást érjen el 2050-re. A program 2009-ben kezdődött 35 résztvevő régióval. Azóta folyamatosan nő a modellrégiók száma, 2014-re elérte a 112-t. A 112 CEMR-régió 1186 önkormányzatból és 2,7 millió lakosból áll. A fent említett hosszú távú célok elérése érdekében a régiók két, egymást kiegészítő irányban dolgoznak. Egyfelől helyi erőforrásokat használnak, fokozzák az energiahatékonyságot és energiatakarékossági intézkedéseket vezetnek be, ily módon segítve elő a megújuló energia részarányának növekedését. A munkájuk másfelől igény szerinti menedzsmentrendszerek kialakítását, szakmai tréningeket, ellenőrzéseket, jelentéseket és energiafelhasználási monitoringot is tartalmaz.

CEMR: A siker pillérei

A modellrégiók sikeres bevezetéséhez a következő három dologra van szükség:

1)    Egy energiastratégia kidolgozására:

Ebbe beletartozik az energiafogyasztás jelenlegi állapotának felmérése, valamint rövid- és hosszú távú célok kijelölése. A stratégia megalapozza az energetika területét érintő döntéseket és a további fejlődési lehetőségeket is meghatározza. A modellrégió mérete kulcsfontosságú – maximum 60.000 lakosú területek kaphatják meg a címet.

2)    Az irányító erőre a CEMR mögött: a CEMR Menedzserekre

A CEMR Menedzserek munkája az egész régió sikerének kulcsa. Ők segítik elő a döntéshozók közötti együttműködést és mozdítják elő az energiastratégia végrehajtását.

3)    Minden regionális döntéshozó és érintett részvételére a fejlesztési folyamatban:

A régió cégvezetőinek, a politikusoknak, a helyi lakosságnak mind van valamilyen szerepe a modellrégiók fejlődésében, ezért kézenfekvő, hogy a megújuló energiákat népszerűsíteni kell. Az önkormányzat együttműködése is kulcsfontosságú, mivel ők finanszírozzák a projekteket.

A klíma és energia modellrégió finanszírozási programjának három lépése

  • 1. lépés: Energiastratégia kidolgozása: előzetes tanulmányok alapján, bevonva a fontosabb döntéshozókat;
  • 2. Lépés: CEMR Menedzser kinevezése: a menedzsert két éves támogatott képzésben részesül, elősegíti a döntéshozók közötti együttműködést, az energiastratégia végrehajtását és népszerűsítését;
  • 3. Lépés: A Klíma- és Energiaalap külön forrásokat biztosít a CEMR-projektek számára a megújulók és az energiahatékonyság népszerűsítésére.

További intézkedések

CEMR Managers at one of their two annual  meetings (November 2013)

CEMR Managers at one of their two annual meetings (November 2013)

Hálózatépítés és képzés: A CEMR Menedzserek évente kétszer találkoznak egy kétnapos workshop keretei között, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. Speciális képzéseken és hálózatépítő eseményeken vesznek részt.

Energiafogyasztás-monitoring: Minden modellrégiónak kötelező figyelemmel kísérnie energiafogyasztását és -termelését. Ez teszi képessé a CEMR-eket arra, hogy felhívják a figyelmet a problémákra és hogy láthatóvá tegyék a sikeres projekteket.

„A modellrégiók megalapításával egy alulról jövő építkezési formát választottunk: a régiók maguk határoznak arról, hogyan szorítják vissza energiafelhasználásukat és növelik a megújulók használatát, így a lakosságot is direkt módon tudjuk bevonni a döntéshozatal folyamatába, és jobban tudnak azonosulni a projekt egészével. Az is nagy előny, hogy a CEMR-régiók erősségeit külön-külön ki tudjuk emelni. Emellett megnő a régiók hozzáadott értéke, új munkahelyek születnek, és a vidéki élet is vonzóbbá válik.” – magyarázza Ingmar Höbarth, az Osztrák Klíma- és Energiaalap vezetője.