Alkalmazkodik-e a Polgármesterek Szövetsége a vidéki közösségekhez? Helyszíni jelentés

Alkalmazkodik-e a Polgármesterek Szövetsége a vidéki közösségekhez? Helyszíni jelentés
Published by Alessandro Caputo on 2013. 12. 27.

A 100% Megújuló Energia Települések-projekt partnerei kétszáz vidéki önkormányzat véleményét kérték ki a Polgármesterek Szövetségéről. Íme, az eredmények:

Helyszíni vizsgálat

A projektpartnerek tíz EU-tagállamban hajtottak végre helyszíni vizsgálatot: több mint kétszáz kulcsszereplőt vontak be, többek között vidéki települések polgármestereit, várostervezőit, helyi fejlesztési ügynökségek képviselőit A vizsgálat kérdőívekből és személyes interjúkból állt.

Célzott kérdések

A kérdések pontos célok szerint voltak felépítve: 

  • a lehető legtisztábban és módszeresen feltérképezni a fő problémákat;
  • a megfelelő perspektívában meghatározni a vidéki régiók Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozásának nehézségeit;
  • megoldások és ajánlások megfogalmazása a Polgármesterek Szövetsége eszközeinek vidéki régiókban való elterjesztése céljából. 

Eredmények: ‘Hiányzik… minden’

A kutatás általánosságban két dolgot emel ki: egyfelől minden válaszadó komolyan elkötelezett és tisztában van azzal a szereppel, amit a vidéki közösségek játszanak az Európa 2020-stratégia szélesebb értelemben vett végrehajtásában;

másfelől bizonytalanság van a következő négy kulcskérdést illetően: emberi erőforrások, technikai háttér, pénzügyi források, és kommunikáció.

A „hiány” az a kulcsszó, ami minden történetben benne van, amely a vidéki önkormányzatok Fenntartható Energia Akciótervek kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos erőfeszítéseihez fűződik.

  • Az önkormányzatok többsége csak egy (nagyrészt részmunkaidős), energiaügyeken dolgozó munkatársra számíthat; ezt a csekély emberi erőforrást ki kell egészíteni külső tanácsadókkal, energiaügynökségekkel vagy régiós szolgáltatókkal;
  • Nagyrészt hiányzik a módszertan a széndioxid-kibocsátás elemzésére, ami indirekt módon a standardizáció hiányát okozza;
  • Az önkormányzatok döntő többségének kevesebb mint 5000 eurója jut fenntartható energiával kapcsolatos kezdeményezésekre (a Polgármesterek Szövetsége-kezdeményezést és annak akcióit leszámítva);
  • A Polgármesterek Szövetségének anyagai sokszor túl technikaiak, túl bürokratikusak, és túl sok – nem eléggé rendszerezett – információ van bennük, ami megnehezíti az önkormányzati alkalmazottak munkáját.

Tanulság: Együtt vagy sehogy

A válaszadók több mint 90%-a gondolja úgy, hogy a nehézségek leküzdésére a legalkalmasabb – és az egyetlen – mód a közös Fenntartható Energia Akciótervek készítése. 
Ezt a meglátást könnyen megérthetjük, mivel a közös Fenntartható Energia Akcióterveket egy olyan, a lokális szint feletti szervezet koordinálná, amely rendelkezik a szükséges emberi és pénzügyi forrásokkal, melyek hiánya a fő problémát jelenti a kis vidéki közösségek számára. A jelentés azzal zárul, hogy a 100% Megújuló Energia Településsé válás révén a polgárok életminőségének javításához a leghatékonyabb módszer a helyi hatóságok együttműködése.

A projektpartnerek folytatni fogják alulról szerveződő kampányukat annak érdekében, hogy a Polgármesterek Szövetsége-mozgalmat új meglátásokkal, tapasztalatokkal és ötletekkel gazdagítsák egy eredményesebb megújulóenergia-politika érdekében.