Nová zelená úsporám - až 27 miliard Kč do roku 2021

Nová zelená úsporám - až 27 miliard Kč do roku 2021
Published by Tana Dutkevicova on 22.10.2015

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR včera zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy

Tentokrát jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už dnes. Pro letošní rok je k dispozici 520 milionů korun. Do roku 2021 program přerozdělí cca 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.

„Výhodou kontinuální výzvy je, že žadatel si svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem. Realizaci úsporných opatření tak může provádět po částech i v průběhu několika let, a to s dotací," uvedl mimo jiné ministr Richard Brabec.

Kontinuální výzva v kostce

  • Kontinuální výzva - není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.
  • Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.
  • Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  • Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.
  • Rychlá administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Méně papírování - méně povinných dokladů a ověřených kopií.
  • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru).
  • Žádosti je možné podávat elektronicky od 22. října 2015 od 10h.
  • Kompletní podmínky jsou k dispozici od 21. října 2015 zde.

Zdroj: SFŽP