V MAS MEZILESÍ MÁ JOINT-SEAP ŠANCI I PO VOLBÁCH

Výsledky komunálních voleb 2014

Výsledky komunálních voleb 2014 (viz web idnes)

Published by Tana Dutkevicova on 11.11.2014

Dobojováno! "Nové" radnice zkonsolidovány, kontinuitě práce na poli zelené energetiky tak kolaps nehrozí! Tak shrňme dnešní stav ve vedení pěti obcí MAS Mezilesí krátce poté, co skončily komunální volby...

... a co po povolebních personálních vyjednáváních či rošádách bylo novými zastupiteli stanoveno složení orgánů i obsazení klíčových funkcí všech obcí. Nového starostu má jen obec Sloveč (přičemž ten dosavadní mu nyní bude sekundovat v roli místostarosty). Většina členů zastupitelstev své místo obhájila, několik nových členů se tu a tam objevilo, ale početně nepřevládají. Plyne z toho tak pro závěrečnou fázi našeho projektu Komunity pro zelenou energii důležitý fakt: do jara příštího roku, kdy projekt končí a je třeba dotáhnout a naplnit klíčové kroky společného Akčního plánu udržitelné energetiky (joint-SEAP), netřeba takříkajíc „přepřahat“!. Většina lidí ve vedení obcí ví, co a proč si obce do plánu daly a kudy mohou vést cesty k naplnění cílů, jež vesnice přiblíží ke stanovené úspoře energie a tedy i CO2. Několik nováčků jistě nebude problém operativně zasvětit. Takže jen nyní efektivně do díla! Tu a tam k vidění nově zateplené domy jsou, ví se i o pár nově instalovaných kotlech na dřevo...Na soupis všeho přes léto vykonaného pak musí navázat jasný plán nových kroků, investic, poradenských i osvětových počinů apod.

Takže: mnoho zdaru do finále!

Autor: Karel Merhaut