Portfóliu v Hostětíně vévodí solárka a výtopna

Published by Anonymous User on 27.10.2010

Paletu alternativ, v jedné obci u nás nevídanou, ocenila bronzem i Evropa

host00.jpg

Když šíři ekologických řešení v Hostětíně na Uherskobrodsku přijel na jaře poznat princ Charles, podotkl můj kamarád Moravák lapidárně (útlocitní prominou): „Tak on to šecko semka zdaleka ocenit přinde, a ti naši šuldové ani ťuk…“ Tým sdružení Veronica Brno, který s obecním úřadem tu paletu projektů léta rozvíjí, by asi přec jen doložil nejednu návštěvu politiků, ale že jde spíš jen o ty „namočené“ v ekologii, by asi nepopřel. Tím víc těší, že Hostětínské nyní (po někdejší ceně Globe Energy Award) ocenila bronzem v hlavní kategorii i Evropská liga obnovitelné energie.  Aktualizováno: Ukázka z právě dokončeného videoportrétu obce Hostětín

host01.jpg

Stalo se tak za součet aktivit a výkonů při využití energie Slunce i biomasy. Na toto políčko zde vstoupili programem Slunce pro Bílé Karpaty (1997–2001). Měl pomoci instalovat solární systémy, které vzbudí zájem a přesvědčí o přínosu slunečního ohřevu vody. Vsadil na stavebnicové solárko, na jehož instalaci se musel podílet i uživatel. Stejně jako na údržbě. Program oslovil hlavně občany, kterým přišlo vhod, že lze investice částečně nahradit vložením své práce a fortelem. Byl provázen osvětou i příspěvkem na modelové instalace. S jejich nabídkou na obecních budovách oslovili iniciátoři starosty šedesátky vesnic.
První kolektor o ploše 6 m2 se zásobníkem na 700 litrů začal ohřívat vodu v létě 1997. Do roku 2001 byly podobné na 45, zpravidla veřejných, budovách. Program zanikl, když přišly komerční instalace i státní dotace - ty se na svépomocné systémy nedávaly. Svépomoc nesla i rizika, hlavně tam, kde o soustavu pak nikdo nepečoval, kde obec nestanovila správce ručícího za údržbu.

Úspory, osvěta, raritky

host03.jpg
Hostětínská solárka s Charlesem… to byly záběry, které při vzácné návštěvě lovily kamery a fotoaparáty nejvíce. Díky clonění prince ochrankou to vůbec jednoduché nebylo. Nicméně sluneční moduly, ať už na moštárně za návsí (obr. nahoře), nebo na zdi ekocentra (obr. vlevo) byly pro tu slávu i prohlídku zdejších ekoalternativ vskutku stylovou kulisou.

Výhodou stavebnice byla o polovinu nižší cena než u systémů na trhu. Návratnost investice by byla asi šest let, díky dotaci z nadací však byla rychlejší. Z dnešního pohledu by rodina ušetřila 6 400 – 9 900 Kč za elektřinu ročně. Demonstrační přínos mělo i školení řemeslníků, kteří poté mohli sami vést montáže. Vždy pomáhali kamarádi a příbuzní. Povědomí o kolektorech se rychle šířilo. Veronica navíc vydala dvě brožury o jejich montáži a údržbě, proškolovala projektanty.
V roce 2001 došlo i na výjimečné instalace: velkoplošný kolektor se selektivním absorbérem TINOX na hostětínské moštárně (se zásobníkem ohřáté vody zatepleným novátorsky balíky slámy!), další na soukromé budově. Roku 2008 přibyl i neobvyklý teplovodní fasádní kolektor na ekocentru. Atraktivnost budovy, v tuzemsku jediné veřejné s pasivním standardem, tak dále vzrostla.

Kilowatty slouží všem

host02.jpg
Dvě generace, dva typy termických instalací lze vidět hned v centru obce: fasádní kolektor na stěně pasivního domu ekocentra (vlevo) a přes deset let starý svépomocně zhotovený a stále funkční střešní modul na rodinném domku.

Na moštárně vloni vyrostla sluneční elektrárna o 64 m2 s výkonem 8,8 kWp. Vyrobí na 7 000 kWh ročně, což by krylo roční spotřebu čtyřčlenné rodiny. Přebytky energie, které nespotřebuje moštárna (má špičku hlavně na podzim, kdy svit slábne) jdou do sítě. Inspirativní je zdroj tím, že přináší efekt více organizacím. Hradila ho coby majitel moštárny Nadace Veronica a své jmění takto zúročí efektivněji než v bance. Výhodu levnější zelené elektřiny má ale Tradice Bílých Karpat s.r.o., provozující elektrárnu a vyrábějící pod panely slavný biomošt z bělokarpatských odrůd jablek. Institut Veronica pak elektrárnu využívá při osvětových programech svého sousedního ekocentra. Podobné je to i s druhou fotovoltaikou (51 kWp) u obecní výtopny na dřevní štěpku (732 kW, napojeno 67 domů). Letos zprovozněnou elektrárnu spolu zainvestovaly obec, Nadace Partnerství, Nadace Veronica a Nadace české architektury. Jako partneři si tak rozdělí zisky z prodeje elektřiny…

Rozhodly bonusy za aktivity všeho druhu

host04.jpg
Nestorem týmu lidí ze sdružení Veronica, kteří se v obci  s nebývalým nasazením po léta podíleli na piplání všeho, co tu zrodilo dnešní přídomek „ekologická vesnice“, je krajinář Jaroslav Ungerman (vpravo). Skoro symbolicky jel do Francie ocenění za bronz přebírat on. Na snímku v kuloárech večerního „celebration“ s Jiřím Landou, místostarostou Litoměřic, který přijel pro bronz v kategorii menších měst.

Za vysvětlení jistě stojí fakt, že v evropské lize bodoval Hostětín tak dobře přesto, že v solární lize české na pomyslných stupních vítězů nebývá, byť v čelní skupině obcí je vždy. Vloni např. obsadil v souhrnné kategorii 12. pozici, mezi sídly s termikou 5. místo, v biomas-lize byl čtvrtý. Je to dáno jednak trochu odlišným bodovým klíčem obou soutěží, ale zejména faktem, že v EU-lize se ve finále ročníku vybírá už nejen podle bodového klíče (tj. plocha či výkon zdrojů přepočtený jako 1 obyvatele), ale k tomuto spíše „nominačnímu“ hledisku se vybraným finalistům soutěže připočítávají další aktiva – propagace OZE v okolí, energetická koncepce, úspory energie, osobní příklad lídrů, spolupráce subjektů, míra šířené osvěty apod. A právě tyto bodové bonusy, za nimiž se v Hostětíně dále skrývá třeba úsporné veřejné osvětlení, součinnost obce s neziskovými organizacemi, účast v obou ligách, trvalý proud ekovýchovných programů ekocentra nejen na poli OZE atd. zde rozhodly.
Ne náhodou právě odtud vysílala LEA vloni za soláry do okolí účastníky studijní cesty EUligy. Ne náhodou právě o této moravské baště alternativ a udržitelné energetiky vzniká v rámci téže evropské soutěže profilový videosnímek, který má pomoci šířit vlny inspirace i daleko mimo dohled zdejších bělokarpatských strání… A z tohoto pohledu není ani důležité kolik „vipíků“ zdejší vklady pro budoucnost docení. Karel Merhaut, foto: autor, červenec 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ukázka z právě dokončeného videoportrétu obce Hostětín - bronzového medailisty 1. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie. Zhruba 12minutový snímek z dílny LEA představuje i Mistry EUligy 2. ročníku, oceněné v červnu 2011 v Praze. Film, opatřený i anglickými titulky, bude zveřejněn na portálech soutěže a poskytován zahraničním i našim zájemcům o osvětu na poli OZE. (km), červenec 2011