PRATO-ALLO-STELVIO (IT): społeczeństwo w 100% oparte na OZE

Published by Anonymous User on 29.06.2010
prattoallostelvio.jpg

Dzięki Prato allo Stelvio, jednemu ze zwycięzców Ligi Mistrzów OZE 2010, Włosi triumfują w kategorii małych miejscowości.  Rada Miasta została nagrodzona podczas 6.  Europejskiej Konferencji Miast Zrównoważonych, która miała miejsce 19 maja w Dunkierce (Francja).

 

Liczące 3 200 mieszkańców Prato allo Stelvio wyróżnia się nie tylko dzięki wykorzystaniu sześciu różnych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ale i dzięki lokalnej sieci dystrybucyjnej eksploatowanej przez miejscowy zakład spółdzielczy.  Wszystko to czyni Prato allo Stelvio gminą niemalże niezależną, jeżeli chodzi o produkcję i dystrybucję energii. I ma głębokie uzasadnienie historyczne.

Budowę sieci rozpoczęto po zakończeniu I Wojny Światowej, kiedy to nie dość, że Prato allo Stelvio przechodziło ciężki kryzys ekonomiczny, to jeszcze musiało ponosić wysokie koszty energii  przesyłanej z sąsiednich gmin.  Dzięki determinacji i odwadze kilku ludzi, a konkretnie: Aloisa Karnera, Aloisa Primissera, Johanna Pruggera, Antona Wallnöfera, Johanna Wallnöfera oraz Aloisa Wunderera, w 1926 roku założono Spółdzielnię Energetyczną E-Weerk i wybudowano pierwszą hydroelektrownię. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane częściowo przez mieszkańców (poprzez zakup udziałów), a częściowo dzięki zaciągniętym pożyczkom.

Już w 1927 roku spółdzielnia dystrybuowała około 35 MWh energii. Liczba ta wzrosła do 350 MWh w 1951 roku, kiedy to spółdzielnia liczyła 81 członków i 381 klientów, a następnie do około 600 MWh w 1975 roku.

prattoallostelvio.jpg

W dniu dzisiejszym Prato allo Stelvio wytwarza energię elektryczną i cieplną (na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej) w ilości przekraczającej zapotrzebowanie miejscowej społeczności. Energia ta jest wytwarzana przez:

  • dwie ciepłownie na biomasę o łącznej mocy 1,4 MW;
  • cztery hydroelektrownie o łącznej mocy 2 MW;
  • setki systemów solarnych zainstalowane na dachach (1 100 metrów kwadratowych kolektorów oraz panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 MW);
  • turbinę wiatrową o mocy 2,6 MW.

„Szczęśliwi" mieszkańcy tej niewielkiej górskiej miejscowości korzystają z wymienionych technologii przynajmniej w dwojaki sposób: chronią czystość powietrza w regionie oraz  oszczędzają ok. 30-40% na rachunkach za energię.

 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię sieć była stopniowo rozbudowywana a produkcja energii ze źródeł odnawialnych zwiększana. W efekcie, Prato allo Stelvio dysponuje obecnie siecią, która pozwala na efektywne zarządzanie energią wytwarzaną z różnych źródeł odnawialnych. Efektywność ta została potwierdzona w 2003 roku,  kiedy to Prato allo Stelvio ochroniło małe miejscowości z prowincji Bolzano przed skutkami awarii krajowego systemu energetycznego. Wówczas system zapewnił stałą dostawę energii do wszystkich podłączonych do niej  użytkowników. Dziś spółdzielnia liczy ponad 900 członków i nie dość, że zaopatruje w energię ponad 90% lokalnych użytkowników, to jeszcze przekazuje nadwyżkę do sieci krajowej.