Prima Regiune Model pentru Climă şi Energie din Austria se alătură Convenţiei Primarilor

CEMR Managers at one of their two annual meetings (November 2013)
Published by Georg Priesner on 19.05.2014

Cele 13 municipalităţi din regiunea model pentru climă şi energie Waldviertler Kernland s-au alăturat Convenţiei Primarilor la începutul lui 2014. Făcând acest pas, ei au promis să economisească cel puţin 20% din consumul total de energie şi să dezvolte un Plan de Acţiune comun pentru Energia Regenerabilă.

De la RMCE la CoP- o poveste de succes

 

În 2010, regiunea „Waldviertler Kernland” din Austria Inferioară a fost declarată Regiune Model pentru Climă şi Energie (RMCE). Această regiune cuprinde 13 municipalităţi rurale cu aproximativ 13.500 de locuitori în total şi este administrată in interiorul programului Regiunilor Model pentru Climă şi Energie. Acest program este finanţat la nivel naţional de Fondul pentru Climă şi Energie şi are drept scop promovarea producţiei de energie regenerabilă în regiunile rurală RMCE deja menţionate. Ţinta acestui program pe termen lung este ca, între anii 2030 şi 2050, fiecare RMCE în parte să devină pe deplin independentă faţă de combustibilii fosili. Adică, în viitorul apropiat, fiecare RMCE să fie capabilă a-şi îndeplini necesarul total de energie prin producerea de energie regenerabilă şi dezvoltarea unor sisteme de mobilitate ‚verde’. Între timp, RMCE „Waldviertler Kernland” a fost aleasă drept singurul participant austriac în proiectul european  „comunităţi 100%RES în zonele rurale”.

 

Anul trecut, cele 13 municipalităţi ale RMCE din Waldviertler Kernland s-au alăturat, succesiv, Convenţiei primarilor, aceasta fiind una dintre  iniţiativele Uniunii Europene împotriva schimbărilor climatice. Au făcut acest pas cu scopul de a accelera implementarea proiectului şi pentru a dezvolta ,mai departe, strategia lor pentru energie. „Angajându-ne să economisim 20% din consumul nostru total de energie până în 2020, am făcut un pas mare către ţinta noastra pe termen lung de a avea independenţă energetică în 2030. În prezent, aproximativ 36% din necesarul nostru total de energie poate fi acoperit din sursele de energie regenerabilă” , explică Dieter Holzer, director ales în  „Waldviertler Kernland”.

The mayors and municipal council members of the CEMR “Waldviertler Kernland”

The mayors and municipal council members of the CEMR “Waldviertler Kernland”

Sperăm că putem accelera dezvoltarea viitoare a turbinelor eoliene, a sistemelor de încălzire pe bază de biomasă şi a centralelor fotovoltaice cu ajutorul SEAP şi  a măsurilor luate de CoP. De asemenea, ne aşteptăm să investim în măsurile de economisire a energiei în clădirile publice şi rezidenţiale, cât şi în eficientizarea energiei în iluminatul stradal” adaugă managerul RMCE -ului, Thomas Waldhans.

Alte avantaje oferite de apartenenţa la Conventia Primarilor:

 • Transfer de cunoştinţe în dezvoltarea unui grafic al emisiilor de gaze cu efect de seră şi a SEAP de către Alianţa Climatului Austria (Klimabündnis Österreich) şi de Agenţia de Energie a Regiunilor (Energieagentur der Regionen)
 • Proiectele de succes ale RMCE „Waldviertler Kernland” vor fi, de asemenea, vizibile la nivel european
 • Inspiraţie reciprocă pentru toţi semnatarii CoP la nivel european
 • Raportarea progresului înregistrat de proiect şi a monitorizării consumului de energie din doi în doi ani pentru a identifica progresul în sectoarele respective şi pentru a lua măsuri dacă este necesar,
 • Toate municipalităţile RMCE se angajează să reducă emisiile GHG cu cel puţin 20%
 • Realizarea sinergiei (instrumente de măsurare a energiei, strategie de implementare, grup de acţiune în domeniul energiei al RMCE)
Mayors of CEMR “Waldviertler Kernland” at a workshop

Mayors of CEMR “Waldviertler Kernland” at a workshop

Primari ai CRME „Waldviertler Kernland”  la un atelier

De la nivel regional la cel naţional: o abordare reuşită de jos în sus a RMCE -urilor

 

Planul ambiţios al Guvernului austriac de a obţine independenţă naţională pe baza energiei regenerabile până în 2050 a format baza pe care s-a dezvoltat programul RMCE. A fost lansat în 2009, incluzând 35 de regiuni membre. Din acel moment, numărul regiunilor-model  a crescut constant, ajungând la un număr total de 112 membri RMCE în 2014. În prezent, cei 112 membri cuprind 1.186 municipalităţi şi 2.7 milioane de locuitori. Pentru a-şi atinge ţinta pe termen lung menţionată anterior, RMCE lucrează în două moduri complementare. Pe de o parte, ei utilizează resurse locale, sporesc eficienţa energetică şi promovează măsuri de economisire a energiei. Astfel, ei ţintesc spre o creştere generală în producţia de energie regenerabilă. Pe de altă parte, munca lor este construită pe baza unor sisteme de management specifice, de formare profesională, control, raportare şi monitorizare a consumului de energie.

 

RMCE: Stâlpii succesului

 

Proiectele RMCE pot fi implementate cu succes prin adoptarea următoarelor trei măsuri:

 

a)      Dezvoltarea unei strategii de implementare/strategii energetice

Aceasta include determinarea status-quo-ului consumului de energie şi stabilirea ţintelor pe termen lung şi pe termen scurt. În plus, sunt definite măsurile ce trebuie luate şi potenţialul existent pentru dezvoltare. Mărimea fiecărui RMCE este un factor cheie - un număr de maximum 60.000 de locuitori s-a dovedit a fi potrivit.

b)     Forţa conducătoare din spatele RMCE: managerii RMCE  

Munca depusă de managerii RMCE reprezintă cheia întregului succes al regiunii. Ei facilitează cooperarea între părţile interesate şi impun implementarea strategiilor energetice.

 

      c) Participarea tuturor factorilor regionali interesaţi  în procesul de dezvoltare

 Toţi participanţii direct interesaţi- antreprenori regionali, politicieni, rezidenţi- iau parte la dezvoltarea RMCE. Acest lucru merge mână în mână cu creşterea conştientizării publicului faţă de  importanţa energiei regenerabile. Cooperarea între municipalităţi este esenţială, având în vedere că ele cofinanţează RMCE.

 

Cei trei paşi ai programului de finanţare a Regiunilor Model pentru Climă şi Energie

 • Pasul 1: Dezvoltarea unei strategii de implementare/strategii energetice: bazată pe câteva condiţii prealabile, ce implică părţile interesate principale
 • Pasul 2:  managerul RMCE: este instruit pentru a câştiga know-how  şi este sprijinit financiar pe parcursul a doi ani; el/ea impune implementarea proiectului şi creşte conştientizarea la nivel public
 • Pasul 3: Fondul pentru Climă şi Energie  furnizează fonduri exclusive pentru proiectele RMCE pentru a promova energia regenerabilă şi eficienţa energetică

 

Măsuri suplimentare

CEMR Managers at one of their two annual meetings (November 2013)

CEMR Managers at one of their two annual meetings (November 2013)

Networking şi instruire: Toţi managerii RMCE se întâlnesc de două ori pe an pentru a discuta şi pentru a face schimb de know-how la un atelier de două zile. Ei participă la cursuri speciale de pregătire, cât şi la activităţi de stabilire de contacte.

Monotorizarea cunsumului de energie: Fiecare RMCE are obligaţia de a monotoriza consumul şi producţia sa de energie. Făcând astfel, membrii RMCE reuşesc să crească nivelul de conştientizare a problemelor şi să facă mai vizibile proiectele lor de succes.

În finanţarea RMCE-urilor, am ales o abordare de jos în sus, având în vedere că regiunile decid singure asupra modului în care urmează să abordeze consumul lor de energie şi să crească utilizarea energiei regenerabile. Prin acest mod de abordare rezidenţii locali sun directr implicaţi în procesul decizional şi se pot identifica mai bine cu întregul proiect. Un alt avantaj este reprezentat de faptul că atuurile RMCE -ului sunt aduse în centrul atenţiei. Efecte secundare importante sunt reprezentate de creşterea valorii adăugate în plan regional, crearea de noi slujbe şi viaţa din zonele rurale devine mai atrăgătoare, explică Ingmar Höbarth, manager general al Fondului Austriac pentru Climă şi Energie.