Kněžický motor má umožnit vznik prvního společného Akčního plánu udržitelné energetiky

Kněžický motor má umožnit vznik prvního společného Akčního plánu udržitelné energetiky
Published by Tana Dutkevicova on 12.03.2013

Obec Kněžice zveřejnila zájem pětice obcí z mikroregionu MAS Mezilesí podepsat Pakt starostů a primátorů

(výtah z tiskové zprávy)

U příležitosti udělení České sluneční ceny EUROSLAR dne 19. prosince 2012 seznámil starosta Kněžic Milan Kazda spolu s tuzemskými organizátory evropského projektu Komunity pro zelenou energii, jehož se ves účastní se sousedními Chotěšicemi, Chroustovem, Záhornicí a Slovečí, společné rozhodnutí těchto obcí přistoupit  podpisem k Paktu starostů a primátorů.

Kněžice byly oceněny v kategorii slunečního činu „za úspěšnou realizaci samostatné obecní energetiky“ spočívající ve vybudování a provozování ojedinělého bioenergetického centra. To sestává z bioplynové stanice s kogenerací (o elektrickém výkonu 330 kW) a obecní výtopny (se dvěma kotli o výkonech 800 a 400 kW). Technologický celek za 139 mil. korun zásobuje teplem od roku 2007 přes 90 % z více než 400 obyvatel vsi a produkuje více elektřiny, než obec spotřebuje, což umožňuje její zpětný prodej do sítě a činí z ní první naše sídlo, které je v podstatě energeticky nezávislé.

Vesnici bez kanalizace přitom bioplynová stanice přinesla kromě čistšího ovzduší další environmentální efekty energetickým zužitkováním obsahu místních žump, septiků, kejdy z farmy i dalších organických odpadů. Kotelna na biomasu využívá jako paliva štěpku a slámu. Centrum, plně provozované obcí, z rostlinného materiálu navíc produkuje energetické pelety k vytápění rodinných domů v okolí. Obilní a lněnou slámu, stonky energetického šťovíku v obřích balících a drobný odpad dodávají kotelně hlavně místní zemědělci. Popel je stejně jako digestát z bioplynky využíván ke hnojení pozemků.

Mix přínosů chtějí Kněžičtí s dalšími partnery dále obohatit založením infocentra, které by  v rekonstruovaném mlýně osvětlovalo mj. právě cesty k energetické nezávislosti, uskutečněné již řadou zahraničních měst i vesnic.

Přínosy kněžického bioenergetického centra se zároveň stávají jiskrou nabízející potenciál k rozšíření energeticky úsporného chování spojeného se snižováním emisí skleníkových plynů i do sousedních vesnic. Starostové všech pěti zmíněných vesnic,které jsou členy místní akční skupiny (MAS) Mezilesí, se totiž dohodli na podpisu Paktu starostů a primátorů, s nímž se pojí povinnost předložit do roka Akční plán udržitelné energetiky (Sustainable Energy Action Plan - SEAP) s cílem snížit na svém území emise CO2 o více než 20 % do roku 2020 při dosažení stejné míry energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie.

Takto praktickým naplněním energetické politiky EU (označované zkráceně „20:20:20“) mohou zahájit cestu k udržitelnému pokrývání svých energetických potřeb. Zapojí se tak do evropského projektu "Towards 100 % RES rural communities" - pro podmínky ČR nazvaného Komunity pro zelenou energii. Ten pro malá venkovská sídla nově přichází s možností tvorby nikoli individuálních, ale pro více obcí společných SEAPů, jejichž naplněním lze souhrnné energetické a tedy i emisní přínosy mikroregionu rozpočítat na dosažené průměrné hodnoty u každé z vesnic. V pětici zmíněných obcích tak počítají s koncipováním promyšleného systému opatření a investic jako jsou zateplování a instalace kvalitních oken u škol či dalších objektů v majetku samosprávy, pořízení úsporného veřejného osvětlení, energetické zefektivnění firemních provozoven, příp. rodinných domů či místní dopravy.

Podstatným vkladem v tomto úsilí bude samozřejmě právě energetická bilance Kněžic, které jsou v podstatě soběstačné pokud jde o teplo a výrazně přebytkové pokud jde o vyrobenou elektřinu.