Bodite vidni na evropski ravni, pridobite Znak 100 % samozadostna skupnost iz OVE!

Published by Urška Žmauc on 04. 05. 2014

Začenjamo s podeljevanjem Znaka 100 % samozadostna skupnost iz OVE! Skupnosti, ki so pionirji na področju OVE v posameznih državah lahko zdaj pridobijo potrditev svojih prizadevanj in poudarijo svojo zavezanost k 100 % obnovljivim virom energije na zelo preprost (in časovno učinkovit) način.

Evropski znak

Znak 100 % samozadostna skupnost iz OVE prepoznava in priznava skupnosti, ki:

  • imajo postavljen cilj doseči 100 % oskrbo z OVE (uradna izjava o političnih ciljih);
  • so sposobni doseči 100 % oskrbo z OVE (na podlagi grobe analize potencialov obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo);
  • za energetski prehod uporabljajo regionalni razvojni pristop (cilj ukrepov je ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni).

Katere so ključne koristi znaka za skupnost?

Znak 100 % samozadostna skupnost iz OVE omogoča skupnostim, da:

  • spoznajo same sebe: proces vrednotenja omogoča identifikacijo prednosti skupnosti in, kjer je mogoče, še dodatne izboljšave;
  • postanejo prepoznavne: Znak je priznanje delu občin na področju energetske samozadostnosti. Preko njega lahko komunicirajo in ga vključujejo v strategijo 'privlačnosti regije' (t.i. teritorialnibranding);
  • spoznajo druga drugo: prikaz vseh 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE na skupnem zemljevidu na evropski ravni omogoča, da skupnosti prepoznajo druga drugo, razumejo naravo svojih dinamik in so bolj motivirane za izmenjavo izkušenj, ki jo omogočajo predlagane dejavnosti mreženja na različnih ravneh;
  • so upoštevane: ambiciozna zaveza večjega števila podeželskih skupnostih utrjuje kolektivno verodostojnost 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE in daje težo njihovim skupnim stališčem v prid energetskega prehoda k OVE.
  • zberejo energijo: z skupnim konceptom in vizijo znak združuje različne interesne skupine pod enim poslanstvom: doseči 100 % oskrbo z OVE. S tem se ustvarja zaupanje med zainteresiranimi stranmi in združuje prizadevanja na terenu.

Kako ga pridobiti?

Postopek je preprost in učinkovit ter vsem dostopen. Skupnost izpolni samo-ocenitveni obrazec in ga predloži nacionalnim koordinatorjem gibanja 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE. V nekaterih državah so možni tudi dodatni pogoji. Za več informacij se obrnite na nacionalne koordinatorje.