Opredelitev in merila za 100 % samozadostne skupnosti iz OVE

Shematski prikaz 100 % samozadostne idealne regije
Published by Alja Rabzelj on 23. 07. 2013

Aktivnosti na regionalni ravni in na ravni skupnosti igrajo ključno vlogo v prehodu na rabo obnovljivih virov energije (OVE), saj sta to glavni območji izvajanja in sodelovanja v tem procesu. Da bi ugotovili, izboljšali in ovrednotili potencial in dinamiko v teh sredinah, so projektni partnerji za evropsko raven razvili opredelitev in merila za 100 % samozadostne skupnosti iz OVE. Razen te opredelitve v strokovni literaturi nismo našli drugih poskusov opredeljevanja ali ocenjevanja »100 % samozadostne skupnosti iz OVE«.

Za nazoren prikaz lastnosti idealne 100 % samozadostne regije je nemški projektni partner deENet razvil definicijo: »idealna 100 % samozadostna regija pokriva vse potrebe po električni energiji, energiji za ogrevanje in mobilnost iz obnovljivih virov energije. Na ta način je regija energetsko zelo učinkovita in celovito vključuje regionalne potenciale«.

Evropske skupnosti se soočajo z različnimi pravnimi, političnimi, finančnimi in geografskimi izzivi ter priložnostmi, zato je definicijo potrebno uporabljati prilagodljivo, odvisno od tega, ali gre za razvitejše skupnosti ali za tiste na začetku procesa. Kljub temu služi definicija idealne 100 % samozadostne regije kot povezovalni element, katerega namen je ustvariti partnerstva in vzajemne odnose, ter jih prenesti v različne skupnosti.

Za dopolnitev osnov ugotavljanja primernosti skupnosti in subjektov za pridobitev statusa 100 % samozadostne skupnosti iz OVE je bil izdelan katalog s kriteriji za podrobno primerjavo in oceno. Merila zajemajo tako shematične, kot tudi kvalitativne in kvantitativne vidike, ki so vključeni v štiri ključne, medsebojno povezane razsežnosti 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE:

  • Prostorska razsežnost (zgradbe, četrti, vasi, mesta, okrožja, regije…),
  • Tematska razsežnost (vsebine, povezane z gospodarstvom, tehnologijo, politiko, sociologijo, ekologijo…),
  • Normativna razsežnost (trenutna vrednost OVE, cilj: 100 %, trajnost, regionalni razvoj…),
  • Časovna razsežnost (stopnja razvitosti v smeri doseganja 100 % oskrbe iz OVE).

Ker je veliko skupnosti še vedno v prvi fazi postopka doseganja 100 % oskrbe iz OVE, ni dovolj osredotočiti se na trenutno stanje in količino OVE, zato kriteriji upoštevajo še druge dejavnike.

Ti so lahko izjave, odločitve in dokumenti, ki izražajo voljo lokalnih akterjev, in tekoče aktivnosti znotraj 100% samozadostne skupnosti iz OVE, ki se vrednotijo (podpis Konvencije županov, nacionalna in mednarodna prepoznavnost in druge posebnosti).